Ekopark Hornslandet i lågor

Ekopark Hornslandet i lågor

Ekopark Hornslandet stod i lågor under sommaren. Men det var en planerad brand – allt för att gynna de arter som trivs bäst i brunnen skog.

Ekopark Hornslandet ligger på en halvö utanför Hudiksvall, känd för sin brandpräglade kusttallskog. 1888 härjade en dramatisk brand på ön som gett området sin karaktäristiska mångfald i flora och fauna.

34 hektar stor tallskog

Tisdagen den 16:e juli genomförde Sveaskog en naturvårdsbränning i ekoparken i syfte att bevara och utveckla förekomsten av brandgynnade arter. Den välplanerade naturvårdsbränningen omfattade 34 hektar tallskog med en medelålder på 110 år.  Planerare Mikael Hjärpsgård har lett förarbetet tillsammans med naturvårdsspecialist Håkan Kristoffersson, båda på Sveaskog.

– Vi har lyckats genomföra bränningen enligt planerna och resultatet stämmer överens med våra förväntningar. Totalt har cirka sjuttio procent av arealen brunnit, berättar Mikael Hjärpsgård efter att ha lämnat över ansvaret med eftersläckningsarbetet till entreprenören under torsdagseftermiddagen.

Skogsstyrelsen och räddningstjänst på plats

Från Sveaskog deltog totalt sex personer och från brandjoursentreprenören över tio personer. Bränningsledare var Jukka Kuivaniemi från Skogsstyrelsen, och med på plats fanns även Räddningstjänsten i Hudiksvalls insatschef Carl-Erik Wiberg. Han var nöjd med dagen och gav projektledningen gott betyg.

Bränning

Vind och regn försenade bränningen

Gruppen fick dock ha en del is i magen innan tändningsförhållandena blev optimala under tisdagseftermiddagen. Oannonserade skurar som dragit ut över området kvällen innan gjorde att markerna behövde torka upp. Så slutligen vid 14-tiden när de tilltagande västanvindarna gjort sitt, kunde Jukka starta upp tändningsarbetet. Bränningen förflöt sedan med kontrollerat förlopp enligt planerna under eftermiddagen och kvällen; det brann kraftigt på torra marker av hällkaraktär för att slutligen lugnas ner mot fuktigare stråk och brandgator. Samarbetet mellan entreprenörer, räddningstjänst och Sveaskog sköttes smidigt över komradio och stämningen var god.

Gnistvakter under natten

Vid 22-tiden på kvällen hade samtliga av områdets 10 timmerbrötar brunnit av och de högsta eldridåerna sänkt sig igen mot ett vitt, rökigt skogslandskap. Entreprenören med sina gnistvakter tog över arbetet för natten och bränningsledaren ropade av arbetet för de flesta andra av oss för denna gång.

Åter igen har det brunnit på Hornslandet. Sägner säger att det var en påkommen vedtjuv som tände på i all sin bitterhet vid storbranden 1888. Om Mikael Hjärpsgård på Sveaskog kommer att omtalas på samma sätt om 120 år återstår att se. Men man kommer förhoppningsvis kunna glädjas åt samma mångfald som vi ser idag.

Förarbete inför naturvårdsbränningen

  • En brandgata uppfördes, 1.6 kilometer lång.
  • Granarna i ett sju hektar stort område plockhöggs och togs ut för att gynna tallen.
  • 10 timmerbrötar med tallved skapades över hela området, totalt ett 70-tal träd.
  • 35 fuktigare delar avgränsades