Ekopark Omberg firar 10 år

Ekopark Omberg firar 10 år

Ekopark Omberg fyller tio år i år och mycket har hänt sedan invigningen 2003.Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog, är medgrundare till ekoparkskonceptet och har varit särskilt aktiv i Omberg.

Nyheter | 2013-05-24

De senaste tio åren har många områden i Ekopark Omberg omvandlats från täta granodlingar till nya ängsmarker och lövskogsområden. Även jätteekarna har gynnats genom en aktiv naturskötsel.

- Omberg är ett av de artrikaste områdena vi har i landet. Det är också en av Sveriges vackraste pärlor, så det kändes naturligt att börja ekoparksarbetet här, säger Stefan Bleckert och fortsätter:

- Vi har frihuggit och skapat plats för 400 jätteekar, så att de har möjlighet att överleva och växa i många år framöver. Vi har dessutom friställt ytterligare minst 1 250 yngre ekar i olika åldrar. I framtiden är målet att det ska stå 5 000 jätteekar på Omberg.

Plats för fler lövträd

Genom naturvårdande skötsel har Sveaskog också glesat ur lövrika granskogar i området till förmån för nya lövskogar. 

 - Granen är mörkrets härskare och de flesta lövträd är beroende av mycket ljus. För att lövskogen ska kunna utvecklas måste de flesta granarna bort. Vi har också återskapat betesskogar där det nu strövar kor – eftersom många blommor är beroende av djurens tramp och bete, förklarar Stefan Bleckert.

Blommorna kommer tillbaka snabbt

Floran tar bara ett till två år att få tillbaka. I marken finns nämligen en väntande fröbank som direkt kan dra nytta av de nya möjligheter som uppstår vid avverkning. Vissa insekter som skalbaggar och dagfjärilar kommer också tillbaka efter bara något år.

Enligt Stefan Bleckert kommer Sveaskog även i framtiden att fortsätta arbeta i samma riktning för att säkra och bevara naturvärden.

- Vi har gett landskapet en injektion av biologiskt liv. Det är ett trolleri med naturen som vår personal på Omberg åstadkommit på bara tio år och det är något av det roligaste jag varit med om.

Läs mer om Sveaskogs ekoparker här

Mer information:

Fakta om ekoparker

 Ekopark Omberg

 • Invigdes: År 2003.
 • Läge: Vätterns östra strand i Östergötland.
 • Storlek: 1 700 hektar.
 • Antal besökare: Cirka 350 000 årligen.
 • Unika arter: Orkidén kärrknipprot, kungsörn och läderbagge.
 • Några sevärdheter: Bokskogens naturreservat, Rödgavelns grotta, Storlycke äng, Alvastra kloster och Ombergs jätteekar.

Vad är en ekopark?

 • Ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och miljöambitioner. Här värderas naturvärden högre än skogsproduktion.

Sveaskogs ekoparker

 • Antal: 36. De motsvarar 5% av Sveaskogs produktiva skogsmark.
 • Storlek: Totalt 175 000 hektar skogsmark.
 • Största parken: Tjadnes-nimtek (21 000 hektar).
 • Minsta parken: Raslången (1 000 hektar).
 • Högsta punkt: Ledvattsfjällen, 727 meter över havet i Ekopark Ledfat.