Elmia Wood: Högt tryck på Sveaskogs monter

Elmia Wood: Högt tryck på Sveaskogs monter

Sveaskogs monter på Elmia Wood var mycket välbesökt. Även det totala antalet besökare på mässan, drygt 54 000 personer, var fler än tidigare. Målsättningen att knyta nya kontakter med skogsägare och att vårda redan befintliga kontakter framför allt i södra Sverige måste anses uppfylld.

Nyheter | 2013-06-14

Ett helt nytt mässkoncept har tagits fram till Elmia Wood och omfattar ett helt Sveaskog-kvarter med stilfulla bodar och slagkraftiga budskap, där den förhållandevis lilla monterytan användes maximalt. En skidskytteaktivitet tillsammans med representanter från Svenska Skidskytteförbundet var ett mycket uppskattat inslag och över 1500 personer stannade till och provade sin förmåga.

Många ville prata med virkesköparna

Det största trycket i montern låg på Sveaskog virkesköpare som hade många trevliga och intressanta besök under mässans fyra dagar.

– Det här har gett mig en rejäl kick! Jag har fått många nya kontakter och även träffat gamla virkesleverantörer som vill göra affärer igen. Vår nya monter är ett verkligt lyft och vi får beröm av både besökare och kollegor i branschen och det gör förstås att vi sträcker på oss lite extra, säger Olle Liedberg, virkesköpare i Jönköpingstrakten, på Sveaskog.

Positivt engagemang

Helena Delborn var projektledare för Sveaskogs medverkan på Elmia Wood. Hon är mycket nöjd med Sveaskogs insatser under mässan:

– Vi kommer att kunna använda den nya montern i olika sammanhang och i olika format under flera år framöver. Närmast i samband med O-ringen i Boden i juli. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade, inte minst alla kollegor på Sveaskog som visat stort engagemang och haft en positiv inställning under hela projektet – en förutsättning för att ett sånt här projekt ska lyckas.

För mer information: