En Trave till skonar miljön

En Trave till skonar miljön

Mindre utsläpp och effektivare virkeshantering. Vinsterna är många när man kopplar ytterligare ett släp på timmerbilen.

Nyheter | 2013-03-15

Varje år transporteras 70 miljoner kubikmeter virke på de svenska vägarna. Att minska utsläppen av växthusgaser utgör därmed en stor utmaning för skogsbruket.

Lösningen kan vara ett så kallat ETT-fordon.

Det är en timmerbil med ytterligare ett släp som gör ekipaget sex meter längre, med plats för fyra travar istället för tre. ETT-fordonet är 30 ton tyngre än dagens virkesfordon, med totalvikten fördelad på fler axlar och bibehållet axeltryck. Två sådana bilar kan ersätta tre konventionella timmerbilar. 

Flera parter stödjer projektet

I tre år har forskningsprojektet En Trave Till pågått. Bakom projektet står skogsnäringen, fordonsindustrin, trafikverket och transportstyrelsen. Sedan 2009 har en testbil provkörts mellan terminal och industri i Norrbotten och rapporterna därifrån har varit entydigt positiva.

- Fordonen ger mindre bränsleförbrukning, minskade utsläpp av koldioxid och lägre kostnader. Dessutom minskar fordonsbehovet, säger Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog.

Egentligen ingår två typer av fordon i projektet; ETT med en bruttovikt på 90 ton, och ST - Större Travar - som är ett fordon av normallängd men med en bruttovikt på 74 ton. 

Projektet expanderar

Nu fortsätter projektet med fler företag och ytterligare testbilar. Men först måste varje bil ansöka om dispens eftersom de överskrider dagens maxvikt och maxlängd. Sveaskog har redan en ST-bil i drift och räknar med att ha en ETT-bil i drift efter sommaren.

- Vi vill veta hur de tyngre och längre bilarna tar sig fram ute på det lokala skogsvägnätet, säger Anders Järlesjö.

Fordonen har även försetts med nya dragkrokar, kranvågar, fjädrar och bromssystem som ska provas under ytterligare en tid. Projektet syftar också till att undersöka hur den övriga trafiken påverkas av den nya typen virkesbilar, i till exempel omkörningssituationer. 

- Vi hoppas att projektet leder till acceptans för större men färre fordon. Det skulle absolut vara ett steg i rätt riktning. 

Hela artikeln publicerades ursprungligen i Forum Sveaskog nummer 1 2013. 
  

För mer information:

Anders Järlesjö

Anders Järlesjö

Skogsteknisk chef

Fakta

Dagens timmerbilar

 • Bruttovikt: 60 ton
 • Lastvikt: 38-42 ton
 • Längd: 24 meter
 • Antal axlar: 7

En Trave Till

 • Bruttovikt: 90 ton
 • Lastvikt: 64 ton
 • Längd: 30 meter
 • Antal axlar: 11

Fördelar med ETT-fordon

 • 20 procent mindre utsläpp av koldioxid
 • Ett av tre virkesfordon försvinner från vägarna
 • 20–25 procent lägre transportkostnader