Finnvid sprider kunskap om förädlade plantor

Finnvid sprider kunskap om förädlade plantor

9 miljoner förädlade täckrotsplantor av gran och tall. Det levererar Svenska Skogsplantor (SPP) till Finland under 2014. Finnvid Prescher, fröchef på SSP, kom precis hem från grannlandet i öster. Hans uppdrag var att öka kunskapen om förädlade fröer och plantor.

Nyheter | 2013-12-04

Berätta om dina möten i Finland och din expertroll där
– Syftet med resan var att öka kunskapen om förädlade frön och plantor bland skogsägare och allmänhet. Jag blev intervjuad av fyra tidningar och magasin, bland annat Hufvudstadsbladet och några branschtidningar.
En nyhet är att Svenska Skogsplantor från mitten av november säljer täckrotsplantor av gran och tall direkt till Finland. Tidigare skötte vi det via vårt dotterbolag Nordic Forest Plants Oy. Vi har även under tidigare år alltid stöttat vårt dotterbolag med vår expertkunskap.

Hur är intresset för förädlade plantor i Finland?
– De stora skogsföretagen har sett fördelarna med förädlade frön och plantor, därför har Finland blivit den största exportmarknaden för oss. De täckrotsplantor av gran och tall som vi levererar till Finland växer i genomsnitt 14 procent snabbare än plantor från beståndsfrö. Under 2014 levererar vi cirka nio miljoner täckrotsplantor av gran och tall till större skogsföretag över hela Finland.

Om du placerar Svenska Skogsplantor i ett globalt perspektiv, vad gäller skogsträdsförädling. Hur långt framme ligger ni?
– Vi ligger långt framme inom det här området. Skogforsk driver den långsiktiga förädlingen medan vi tar vara på det bästa materialet och sköter massförökningen. I USA och Brasilien bedrivs också omfattande förädling. Med deras varmare klimat och snabbväxande trädslag kan de få fram nya generationer på kortare tid än vad vi kan.

Vad händer under vintern och våren inom Svenska Skogsplantor?
– Vi har under flera år jobbat med vegetativ förökning av plantor, något som kallas somatisk embryogenes. Det innebär att ett obegränsat antal nya embryon kan framställas från ett enda frö. Just nu jobbar vi med att automatisera processen för förökning av SE-plantor. Vi har också en första anläggning igång för våra mikroplantor, vilket är ett miljömässigt effektivt sätt att driva upp plantor. Med mikroplantor driver vi upp sex gånger så många plantor i ett växthus, vilket spar energi. När plantorna blivit fyra centimeter höga planteras de om till kassetter som körs ut på friland för vidare odling. Varje liten cell i kassetten innehåller en livskraftig planta, vilket ger maximal effektivitet i alla led.

Hur kan Svenska Skogsplantor möta framtiden på bästa sätt?
– Efterfrågan på trä ökar i hela världen. Därför behöver vi mer snabbväxande och livskraftiga frön, plantor och träd. För oss gäller det att vara konkurrenskraftiga i alla led, med studier och fältförsök på bred front, som vi har idag. Vi ser exempelvis redan förändringar i efterfrågan på grund av klimatförändringarna. Vi behöver trädslag för ett mildare och blåsigare klimat, därför har vi redan mindre plantager med Douglasgran och Sitkagran. Min spaning är att de kommande åren kommer vi att se allt fler Douglasgranar i Götaland och Sitkagran främst vid kusterna.

För mer information:

Fakta:

  • Svenska Skogsplantor producerar årligen 120-130 miljoner plantor och är därmed den största plantproducenten i Norden.
  • SSP har åtta plantskolor i olika delar av Sverige. De driver också en fröstation och kring etthundra fröplantager.