Flera nyheter inom föryngring

Flera nyheter inom föryngring

Varje år planteras cirka 360 miljoner gran- och tallplantor i Sverige. Genom att köpa förädlade plantor kan du som är skogsägare få granar som växer 20 procent snabbare än de lokala. I år är det även premiär för ett nytt snytbaggeskydd – MultiPro.

Nyheter | 2013-02-02

En stor del av de plantor som sätts i Sverige varje år, ungefär 130 miljoner, odlas och säljs av Sveaskogs dotterbolag Svenska Skogsplantor. Med ett brett sortiment av plantor och frön, en rikstäckande organisation och åtta plantskolor fördelade över hela landet är Svenska Skogsplantor landets ledande företag inom skogsföryngring.

Efterfrågan från skogsägarna

Skogsträdsförädling har pågått under lång tid och bygger på principen att bra och sunda träd väljs ut, varefter man låter dem korsa sig med varandra i fröplantager. De senaste åren har skogsägarna i allt högre grad kommit att efterfråga förädlat plantmaterial. Det har bra härdighet, god kvalitet och ger skogar som växer 12-16 procent bättre än skogar med oförädlade plantor med lokalt ursprung. Det ger ekonomiska fördelar då volymen blir större och omloppstiden kortare.

Svenska Skogsplantor har kommit långt i sitt förädlingsarbete och kan nu erbjuda sina kunder i Götaland och Svealand 100 procent förädlat plantmaterial. Det gäller främst täckrotsplantor, men från och med hösten 2013 även TePlus-plantor. Arbetet med att ta fram förädlat plantmaterial för norra Sverige pågår, men det kommer att dröja ytterligare en tid innan det är klart.

Tillväxt på 20 procent

Förädlingsarbetet är en ständigt pågående process, men redan idag kan Svenska Skogsplantors bästa fröplantager producera så kallade elitfröer som ger en ökad tillväxt på drygt 20 procent.

- Vi kommer att kunna erbjuda drygt tre miljoner granplantor av den allra bästa sorten, det vill säga plantor som har en tillväxt som är drygt 20 procent högre än ortens gran. Det är en milstolpe att vi kan leverera elitfröer i den omfattningen och en kvalitetsstämpel som visar att våra plantor håller högsta kvalitet, säger Hans Thyr, marknadschef på Svenska Skogsplantor.

Mot ett giftfritt skogsbruk

Snytbaggen är en insekt som orsakar skogsbruket stora skador då den gnager på plantornas bark, varpå plantan riskerar att dö. För att hejda snytbaggens angrepp behandlas varje år ett stort antal plantor med insektsgift, så kallade insekticider. För några år sedan tog Svenska Skogsplantor fram det giftfria snytbaggeskyddet Conniflex för täckrotsplantor. Det är ett miljövänligt skydd som består av en skyddande beläggning med fina sandkorn som fästs på plantan med ett vattenbaserat lim.

Conniflex har sedan introduktionen blivit en stor framgång och är ett viktigt led i arbetet mot ett giftfritt skogsbruk. I år kommer cirka 26 miljoner plantor att behandlas med Conniflex och målsättningen är att ligga på nästan det dubbla antalet om något år.

MultiPro ger skydd mot snytbaggen

Nytt för i år är att MultiPro introduceras på marknaden. MultiPro är ett miljövänligt mekaniskt skydd för de större barrot- och TePlusplantorna. Det är en specialdesignad papphylsa som träs på plantan redan i plantskolan. En liten volym är såld inför våren men den stora lanseringen planeras till våren 2014.

Mer information om vad som är på gång inom föryngring kan du läsa via länkarna till höger.

Fakta

Täckrot

Den vanligaste typen av planta. Odlas i kruka eller i ett öppet system och har rötterna täckta av en näringsberikad torvklump. Plantan är 1-1,5 år vid leverans och passar bäst på magra och medelgoda marker

Barrot

En kraftigare planta som odlas på friland och har bara rötter. Är 3-4 år när den levereras. Passar på bördiga marker eller vid hjälpplantering.

TePlus

Odlas fram som en täckrotsplanta men växer sedan på friland i 1-2 år. TePlus liknar den kraftigare barrotsplantan men har ett mer samlat rotsystem. Passar på bördiga marker där trycket från annan växtlighet är stort