Remissyttrande: Förslag till förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

Sveaskog ser mycket allvarligt på problematiken med invasiva främmande arter och anser att åtgärderna för att förhindra oönskad spridning behöver skärpas. Samtidigt finns betydande praktiska och ekonomiska olägenheter med de delvis ogenomtänkta förslagen till klassning av enskilda arter i den föreslagna förordningen.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.