Frihuggna ekar ger fler skalbaggar

Frihuggna ekar ger fler skalbaggar

När skogsbruket satsar på barrträd blir inte bara ekarna färre. Insekter som lever på ek försvinner också. Nu visar Maria Koch Widerberg i en avhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet på en lösning som ger utrymme åt både barr, ek och mängder av skalbaggar. 

Nyheter | 2013-10-03

Allt oftare trängs eken med gran eller tall. Det gör inte bara livsrummet mindre för trädet, det drabbar också de insekter som anpassat sig till eken och som behöver ljus för att överleva.

Provade frihugga runt ekar

Därför har Maria Koch Widerberg studerat ljusets betydelse i naturliga gläntor runt ekar. Hon frihögg i två nivåer med hagmarksekar som jämförelse med förhoppningen att kunna visa att artrikedomen, biodiversiteten, ökar vid frihuggning.
– Jag ville prova om man kunde skapa samma förutsättningar för vedlevande skalbaggar mitt i en granskog genom att frihugga runt eken, säger Maria Koch Widerberg.

Positivt resultat

Resultatet blev positivt. Det visade sig att de frihuggna ekarna rymde fler skalbaggar än de icke frihuggna. De ekar som fått särskilt stor yta efter frihuggningen visade sig till och med innehålla samma mängd skalbaggar som de naturligt fristående ekarna.
– Resultaten visar hur man frihugger för att bevara en biotop som ek och samtidigt odla till exempel gran.

Stort värde för skogsbruket

Gisela Björse, naturvårdsspecialist på Sveaskog som satt i betygsnämnden vid Maria Koch Widerbergs disputation, menar att forskningsresultatet är av stort värde för skogsbruket.
– Det finns nu vetenskapliga bevis för att mer effektivt att göra luckan kring eken mot söder, eftersom total ljusinstrålning visade sig var den viktigaste faktorn för de studerade insekterna, säger hon.

Sveaskog kan kostnadseffektivisera

Gisela Björse menar att avhandlingens resultat kommer att komma Sveaskog till nytta.

– Sveaskog kan absolut dra lärdom av detta. Vi jobbar redan mycket med frihuggning av ekar, men detta sammantaget gör att vi kan anpassa våra frihuggningar så att de blir så naturvårds- och kostnadseffektiva som möjligt, säger Gisela Björse.

För mer information:

Gisela Björse

Gisela Björse

Skogsskötselchef