Gammal kontakt blev ny bränslekund

Att hålla igång dialogen med potentiella kunder kan löna sig. Liksom att återuppta en tidigare kontakt. Det är Sveaskogs färska affär med Älvsbyns Energi ett bra exempel på.

Nyheter | 2013-05-13

Trots att Älvsbyns kommunala energibolag finns mitt i ett av Sveaskog skogsinnehav har det av olika anledningar inte blivit någon affär bolagen emellan. Inte förrän säljaren Martin Jonsson gjorde ett besök hos Älvsbyns Energi i vintras.

- Vi har haft en dialog även tidigare, men har inte varit helt överens om detaljer och villkor. Men den här gången stämde det. Ett bevis för att det alltid är bra att underhålla sina kontakter. Och ibland att återuppta dem, säger Martin Jonsson, säljare på Sveaskog i norra Sverige.

Sveriges minsta värmeverk

För sex år sedan tog Älvsbyns Energi sitt nya kraftvärmeverk i drift. Det är det minsta i Sverige och årsförbrukningen ligger på 100 GWh, vilket motsvarar 50 000 fastkubikmeter (m3f) sågverksbränslen. Anläggningen är byggd för att klara fuktiga material med torrhalter på kring 40-45 procent.

Sveaskog har under våren gjort en lyckad provleverans till Älvsbyn och ska enligt det ingångna avtalet leverera 10 000 m3f under 2013. Alltså ingen storaffär för Sveaskog, men ändå viktig enligt Martin Jonsson:

- Varje affär är värdefull, bland annat genom att den ger oss flera ben att stå på. Sedan är det ju inte omöjligt att det på sikt kan bli aktuellt med större leveranser. Men först måste förstås båda parter utvärdera vad affären gett dem.

Leveranser på sommaren

Det geografiska läget, mitt på en av Sveaskogs marker, är en stor fördel för båda parter. I många fall står transporterna för en stor del av kostnaden för biobränslen, men här kan de alltså hållas nere.

– Att en större andel av råvaran avsätts i närheten av där den växer är förstås bra. Både för miljö och ekonomi, säger Martin Jonsson.

En annan fördel med att ha Älvsbyns Energi som kund är att företaget har kapacitet att lagra biobränsle. Det betyder att transporter kan ske även under sommarhalvåret när behovet egentligen inte är så stort.

- Många andra kunder vill ju ha direktinkörning till kraftvärmeverket och eldar upp bränslet ganska omgående. För oss är det positivt att kunna sprida ut leveranserna över året, säger Martin Jonsson.

Betonar lagarbetet

Han betonar att de flesta lyckade affärer och kundrelationer är resultat av ett lagarbete där alla är medvetna om vad som krävs och vad som är på gång. Älvsbyns Energi är inget undantag.

- Det är många inom Sveaskog som varit involverade. För att nå ett bra resultat måste alla arbeta tillsammans, engagerat och åt samma håll. Det gäller i alla led från försäljning till produktion och transporter, säger Martin Jonsson.

 

För mer information:

Fakta

  • Förutom produktion av fjärrvärme och el sköter bolaget på uppdrag av Älvsbyns kommun också om bland annat vatten och avlopp, renhållning, snöröjning, sandning och gatubelysning.
  • Har 19 anställda och en omsättning på cirka 82 miljoner kronor.
  • Är ett företag med tydlig miljöprofil. Exempelvis produceras fjärrvärmen till 98 procent av förnyelsebar råvara.

VÄXEL

0771-787 000

KUNDCENTER

0771-787 100

HITTA VIRKESKÖPARE

HITTA KONTAKTER