Granar och tallar blir kubb hos Rörvik Tranemo

Granar och tallar blir kubb hos Rörvik Tranemo

Rörvik Tranemo sågar kubb som blir hyvlade trävaror som komponenter till industrikunder eller som byggträ till konsumenter. Det jobbar 28 personer på sågen i två skift. Leveranserna sker huvudsakligen till Storbritannien, Japan och Holland, men även något till Frankrike och den svenska marknaden.

Nyheter | 2013-06-19

- Jag är helnöjd med hur året har startat och ser ljuset i tunneln. Vi lämnar fyra års ekonomiskt och marknadsmässigt elände bakom oss. Men däremot är ett nytt problem under uppsegling - råvaran räcker inte till. 

Jag tror tyvärr inte det är ett kortsiktigt problem. Det finns mycket stående skog som bör komma ut på marknaden men som inte gör det. Balansen mellan priset på råvaran och sågade trävaror måste bli bättre. Många privata skogsägare avvaktar bättre timmerpriser. Tillväxten minskar dock om träden står kvar i skogen och ger mindre intäkter till skogsägarna, menar Börje Arvidsson.

- Vad som ska hända beror också på hur sågverksindustrin agerar, säger Bengt Börjesson, försäljningschef i MO Syd. I vårt område, MO Syd, där mindre privata skogsägare har cirka 80-85 procent av arealen och volymen, är stabila priser på timmer och massaved ett måste om vi vill ha ett relativt jämnt flöde, mellan åren, i utbud av avverkningar. Fluktuerande priser leder till spekulation och ojämnhet i råvarutillgång.

Klena granar blir byggreglar

Sortimentet som Tranemosågen behöver är klena stockar mellan 12 och 20 cm, främst gran men också tall. Man förbrukar cirka 4,5 miljoner stockar och producerar cirka 70 000 kubikmeter färdiga produkter per år. Råvaran ska i huvudsak vara i längden 250 cm som sedan i färdig längd främst blir 240 cm.

- Vi exporterar cirka 80 procent av vår tillverkning. I Sverige är vi dåliga på att använda virke i husbyggen om man jämför med exempelvis USA, tycker Börje Arvidsson.

Furan är både väder- och rötbeständig och borde användas mer. Den stora produkten för kubbsågverket är byggreglar som görs i två dimensioner; 2 tum 3 till främst Storbritannien och Japan i 38 x 63 samt 38 x 89 cm hyvlad kubb och 2 tum 4 i Sverige i 45 x 95 cm hyvlat. Bolaget är också en betydande producent av tryckimpregnerat virke som bl. a blir trädgårdsvirke till altaner och annat. Dessutom tillverkar man panelråvara som vidareförädlas i Holland för att bli inomhuspaneler till mellanväggar bland annat i USA.

Sveaskog – en utmärkt leverantör

- Självklart har vi flera virkesleverantörer men Sveaskog utmärker sig på ett väldigt positivt sätt. Både leveranssäkerheten och kvalitén är riktigt bra. Överlag så fungerar det alltid bra med kontakterna med er, säger Börje Arvidsson.

Framtidsutsikter för skogsbranschen

- Den starka kronan har pressat lönsamheten för alla exportbranscher inklusive skogsindustrin. Utveckligen gör mig lite oroad för framtiden. Skogen har varit ryggraden i Sveriges uppbyggnad på 1900-talet. Nu ser vi stora strukturella nedläggningar i främst massa- och pappersindustrin, med bland annat nedläggningarna av Hylte och Kvarnsveden. Men skogen ger så mycket och har en mängd olika användningsområden, väggar och tak i byggnader, förädlade träprodukter, bränsle och värme med mera. Vi har mycket mer att ge, avslutar Börje Arvidsson.

Mer information: