Hårt arbete efter toppbrotten

Drygt 100 000 kubikmeter skog (m3fub) knäcktes vid så kallade toppbrott i vintras, på Sveaskogs marker. Ett omfattande arbete pågår fortfarande för att få ut den skadade skogen.
– Trots att 25 maskinlag jobbat sedan mars kommer det att dröja till slutet av september innan vi fått ut den skadade skogen, säger Peter Andersson, avverkningsledare i norra Bergslagen, på Sveaskog.

Toppbrott

Det är skog som växer 200-225 meter över havet som drabbats hårdast. Vid flyginventering kan man se att topparna på träden knäckts i ett band som löper från Kilsbergen i Närke och sedan vidare över skogarna runt Skinskatteberg i Västmanland och Malingsbo i södra Dalarna. Det här stråket är en del av Norrlandsgränsen, en gränszon mellan ett varmare och ett kallare klimat.

Snön fastnar på topparna

Det är under vintrar med mycket snö och stora väderväxlingar som fenomenet inträffar.

– Träd som växer 200-225 meter över havet ligger i en riskzon. Här faller det ofta snö redan i slutet av november. När vädret sedan växlar mellan plus- och minusgrader, fryser ofta snön fast på topparna och de kan knäckas. Jag har arbetat trettio år i norra Bergslagen och har varit med om flera vintrar med toppbrott. Men aldrig av den här omfattningen, säger Peter Andersson.

Toppbrott

Som ett slagfält

Den här gången är det främst tallar mellan 35-40 år som drabbats.

– Det är ett omfattande arbete att få ut all skog. Skadorna ser lite ut som vid storm, träden kilas fast under varandra, vilket gör att arbetet blir både tidsödande och kostsamt. Jag är glad för att vi har ett så fint samarbete med våra entreprenörer, de har gjort ett väldigt bra jobb så här långt, säger Hans Welff, marknadsområdeschef på Sveaskog.

Risk för skadedjur

Enligt lag skulle Sveaskog ha upparbetat all skadad skog redan 1 juli i år. Men trots att maskinlagen arbetat dubbla skift har företaget inte haft en chans att lyckas med det.

Hans Welff igen:
– Vi har haft en löpande dialog med Skogsstyrelsen om det här. Datumet är satt för att minska riskerna för skadedjur. Tall kan angripas av märgborrar och gran av granbarkborrar. Men än så länge har vi inte upptäckt skadat virke i någon omfattning.

Hur bör man sköta skogen för att minska riskerna med toppbrott?

– Det gäller att röja och gallra löpande i skogen, då växer sig träden starkare och knäcks inte lika lätt. Och det hade vi gjort även på de drabbade markerna. Och tur är väl det, annars hade skadorna varit ännu mer omfattande, säger Peter Andersson.

Fakta

  • Toppbrott är vanligast vid Norrlandsgränsen, där träden växer 200-225 meter över havet.
  • Gränsen löper över Sverige mellan södra Värmland i väster och Gästrikland i öster.
  • Det är en så kallad klimatologisk gränszon som skiljer det kallare naturlandskapet i norr och det varmare området i södra Sverige.