Helene har kunden i fokus

Helene har kunden i fokus

Hitta förbättringsåtgärder, peppa medarbetare och utveckla verksamheten med kunden i fokus. Som resultatområdeschef är Helene Bäck ytterst ansvarig för resultatet i sitt område, Norra Bergslagen.

Nyheter | 2013-03-21

Helene Bäck skulle egentligen ha tillträtt sin nya tjänst som resultatområdeschef (RO-chef) den 1 april i fjol, men var föräldraledig de första fyra månaderna. Nu jobbar hon halvtid, men går under våren upp till 75 procent.

- En RO-chef ansvarar för resultatet i hela området, i mitt fall Norra Bergslagen. Dessutom ska jag arbeta för att utveckla verksamheten och mina medarbetare samt finna åtgärder på sådant som vi kan förbättra.

Det blåser snålare vindar i skogsbranschen, något Helene Bäck är väl medveten om. Kraven har ökat, vilket de inom hennes resultatområde vill möta genom att införa Lean som arbetssätt.

- Vi ska driva ett pilotprojekt parallellt med Stakhedens plantskola i Nyhammar, som är en del av Sveaskog, där vi ska utvärdera hur Lean kan införas i produktionen. 

Endast en promille fel i leveranserna

Syftet är att hitta nya arbetssätt, identifiera ”tidstjuvar” och göra överlämningarna bättre. Det känns väldigt spännande, och det verkar som om medarbetarna ser fram emot att testa det. I det dagliga arbetet är företagets kunder hela tiden i fokus. För Helene Bäck handlar det om att leverera det kunden önskar i rätt kvalitet, rätt längder, rätt mängd och vid rätt tidpunkt.

- Vi ska klara våra leveransplaner. Under våren 2012 hade vi inom resultatområde Norra Bergslagen endast en promille fel i leveranserna, vilket är fantastiskt bra.

Idag finns det bra tekniska hjälpmedel för att sköta planering och utförande av avverkning, gallring, röjning, markberedning och plantering. 

”Vi försöker att vara innovativa och tänka nytt”

Helene Bäck berättar att de fokuserar mycket på planering i skogen just nu, helt enkelt för att hinna avverka och leverera virke i tid.

- Det är ett viktigt led i vårt arbete gentemot kunderna. Vi försöker att vara innovativa och tänka nytt. Ett bra exempel på det är de förenklade snitslingsinstruktioner för gallrarna som införts. De har inneburit att vi inte behöver sätta upp lika många snitslar.

Den dag då Forum Sveaskog träffar Helene Bäck är det först morgonmöte med personalen i Skinnskatteberg. Efter arbete vid datorn och telefonen åker hon ut och tittar till en del av det arbete som sker i skogen. Hon rådgör med avverkningsledaren och intraprenören Hans Karlström som coachar, utvecklar och har daglig kontakt med Sveaskogs maskinförare. 

Under 2013 ökar Sveaskogs timmerandel

I Uggelfors pågar en stor avverkning. Helene Bäck pratar med maskinföraren Göran Broberg, som har arbetat i skogen sedan 1982. Han verkar nöjd med den nya arbetsmiljön i sin skotare. Sedan en tid jobbar han i en tyst och fin hytt, som dessutom är vändbar.

- Utan medarbetarna i skogen får vi inget resultat. Under 2013 är en viktig uppgift att öka vår timmerandel genom att ta timmer från ännu mindre diametrar. Då kan vi både öka intäkterna och förse kunderna med den råvara de vill ha, säger Helene Bäck. 

 

Artikeln ursprungligen publicerad i Forum Sveaskog nummer 1 2013. 

För mer information:

Helene Bergström

Helene Bergström

Chef Svenska Skogsplantor

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Helene

Född 1972
Anställd sedan 2010

Grundskollärare och jägmästare. Executive MBA på Handelshögskolan Stockholm.

Tidigare planeringsledare samt resultatområdeschef Sveaskog Norra Bergslagen och Södra Bergslagen.

Helene Bäck

  • Jobb: RO-chef Norra Bergslagen.
  • Bor: Kåvi, strax norr om Örebro.
  • Ålder: 40 år.
  • Familj: Sambo och son på 14 månader.
  • Karriär: Jägmästarutbildning vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Umeå. Virkesköpare, logistiker och skogsbränsleansvarig 2004-2010 på Wedaskog i Lindesberg. Planeringsledare på Sveaskog sedan december 2010, RO-chef sedan 1 augusti 2012.
  • Intressen: Familj, trädgårdsarbete, sjunger i Örebro kammarkör, jakt samt uteliv i skog och mark.