Ingenjörerna viktiga för skogens framtid

Ingenjörerna viktiga för skogens framtid

Jägmästarna har sett till så att det svenska virkesförrådet är fyllt med skog i världsklass. Nu behöver vi hitta nya användningsområden för råvaran – och det är här ingenjörerna kommer in.  Denna reflektion gjorde Per-Olof Wedin på en presentation på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg den 10 april.

Nyheter | 2013-04-12

- Virkesförrådet ökar från år till år och i kombination med att delar av den traditionella avsättningen för skoglig råvara minskar uppstår behovet av nya användningsområden. Ingenjörer är både affärsinriktade och kreativa och kan engageras mer för att den svenska framgångssagan för skog ska fortsätta, säger Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog.

Per-Olof Wedin var inbjuden av Chalmers Börssällskap för att tala om skogsförvaltning och skogsnäringen - och för all del sin egen resa från ingenjörsstudent på KTH till vd på Sveaskog. Cirka 150 studenter lyssnade.

- Jägmästarna och kompetensen från de skogliga utbildningarna är fortfarande ryggraden när det gäller att förvalta och utveckla skogsinnehavet. Men faktum kvarstår att en välskött skog måste hitta en kund och en avsättning annars får vi ingen avkastning på den. Och här måste vi tänka nytt, säger Per-Olof Wedin. 

Som ett första steg för att öka kontaktytan mellan Sveaskog och de tekniska utbildningarna avslutade Jeanette Edlund, projektledare på Sveaskog och tillika ingenjör, med att ge en beskrivning av de aktuella examensjobb med teknisk inriktning som Sveaskog erbjuder. 

För mer information: