Krisen påverkar byggandet i Europa

Krisen påverkar byggandet i Europa

Av svenska sågade trävaror förbrukas cirka 70 procent i Europa inklusive Sverige. En mycket stor andel av denna volym om ungefär 11,5 miljoner sågat virke är beroende av hur byggandet utvecklas. Dels används trävarorna i konstruktionerna. Men med nya hus och byggnader följer också andra behov som till exempel nya möbler där hela eller delar av möblerna innehåller trä. Byggandet har alltså en avgörande betydelse för trävarukonsumtionen.

Nyheter | 2013-06-12

Krisen i Europa påverkar byggandet

Tyvärr är den allmänna europeiska trenden för nybyggandet negativ i nästan alla länder. Tyskland visar på en relativt stabil situation och i Storbritannien kan det finnas hopp om en förbättring, där nya ekonomiska stimulanser öppnar för ett ökat byggande. Annars är det dystert också i Sverige. Det kalla och vintriga vädret i framförallt Västeuropa har dessutom bromsat efterfrågan ytterligare.

Här är länderna som bygger

Ljusglimtarna är Mellanöstern och Nordafrika samt Japan. Kina drar också men Sveriges export dit är än så länge liten, liksom till USA där byggandet tagit ny fart efter en lång svacka. Lagren av sågade trävaror är också relativt låga.

Här efterfrågas sågtimmer

Dessa svårigheter på den europeiska marknaden, plus en fortsatt stark svensk krona, pressar lönsamheten och likviditeten för sågverken. Trots problemen finns en efterfrågan på sågtimmer särskilt i södra och mellersta Sverige. I norr är situationen mer balanserad. Avverkningsaktiviteten i skogen har minskat och för perioden januari – mars har avverkningsanmälningarna minskat med 30 procent jämfört med samma period förra året.

Priset på papper fortsätter sjunka

Produktionskapaciteten minskar nu för grafiska papper/tidningspapper. Nedläggningarna eller de som har aviserat att stänga, har ännu så länge inte haft någon positiv inverkan på priset. Tvärtom fortsätter priset på grafiska papper att sjunka ytterligare. Vad gäller priset på långfibrig pappersmassa ligger det för närvarande på 835 – 845 dollar per ton och kan möjligen stiga ytterligare.

Stängda bruk även i Norge

Även Norge har stängt ned kapacitet, vilket börjar få konsekvenser för de norska skogsägarnas avsättning för massaved. Ytterligare ett bruk i Tofte kan komma att läggas ned vilket skulle öka svårigheterna ytterligare. Låga elpriser I stort är det balans mellan utbud och efterfrågan på massaved, utom i ett bälte från Gävle upp till Umeå, där det fortfarande finns ett visst överskott. Eldningssäsongen för biobränsle är i stort över. Marknaden har präglats av låga elpriser och annat eldningsmaterial som sopor och returträ.

Mer information: