Kundnytta i alla led

Kundnytta i alla led

De ska ha kunskap om skog, värna kundnyttan och vara skickliga på att knyta affärsband med skogsägare och kunder. Sveaskogs säljare och virkesköpare är viktiga länkar i kedjan från skog till kund.

Nyheter | 2013-10-15

Platsen är Bergslagen – närmare bestämt några kilometer utanför Fagersta. Här verkar familjeföretaget Karl Segerström AB, ett sågverk som köper virke av Sveaskog och levererar träprodukter till mestadels den europeiska marknaden.

Virkesleverans till sågverket

Sågverkets vd Olov Segerström och marknadschefen Björn Segerström sammanstrålar med säljaren Mats Tegmyr från Sveaskog. De har nyligen avslutat ett möte rörande en kommande timmerleverans.
– Vi har precis gått igenom Sveaskogs leverans till oss; vilka volymer, längder och kvaliteter vi ska få, säger Olov Segerström och ser nöjd ut.

Fånga upp kundens synpunkter

De träffas två, tre gånger om året för att diskutera affärsvillkor och leveranser. Att kundnyttan och långsiktiga affärsrelationer står högt på dagordningen råder det inget tvivel om.
– Kundnyttan måste finnas med i varje led i kedjan, från försäljning och virkesköp till transporter. Det handlar om att vara lyhörd för våra kunder och deras behov, menar Mats Tegmyr.

Viktigt med stor skogsägare

Sveaskog har, med ett kort uppehåll, varit virkesleverantör till Karl Segerström sedan 1970-talet.
– För oss är det viktigt att ha en stor skogsägare bakom oss. Det ger ett jämnare flöde och vi kan vara säkra på att det fungerar; att längder, fördelning och volymer överensstämmer med avtalet. Det är väldigt viktigt när vi planerar arbetet i sågen, säger Björn Segerström.

Hög leveransförmåga

Sveaskogs kunder vill ofta köpa mer virke än vad som finns från koncernens egen skog. För att upprätthålla en hög leveransförmåga även av mer speciella sortiment, söker Sveaskog därför kontinuerligt efter fler skogsägare att göra affärer med.
– På så sätt klarar vi att hålla en hög leveransförmåga även när kunden önskar specialsortiment som exempelvis klent virke eller särskilda trädslag, säger Mats Tegmyr.

Sören säljer till Sveaskog

En skogsägare som ofta säljer virke till Sveaskog hittar vi cirka tio minuters bilfärd från Västmanland, i Dalarna, närmare bestämt i Olofsfors utanför Norberg. Här växer Sören Anderssons skog, och i hans fall är det verkligen befogat att prata om "lokala fältköp" för att få effektiv logistik i kedjan.
– Det är en styrka att ha en lokal köpare med stor kapacitet och som betalar bra, säger han och tillägger att det även känns bra att ha en nära koppling till kunden och veta att timret inte reser så långt, utan stannar i trakten, säger Sören Andersson.

Värdefull hjälp av köparen

Trots att Sören Andersson har 40 års erfarenhet av arbete med skogen och kan sin sak är både han och Rikard Fjällman, virkesköpare på Sveaskog, överens om att det är värdefullt att ta hjälp av en virkesköpare.
– Nu är inte alla lika erfarna som Sören Andersson som har en så exemplariskt välskött skog, men oavsett den erfarenheten är det ändå nyttigt att få hjälp, säger Rikard Fjällman.

Ställer upp för varandra

Skogsfastigheten i Olofsfors är på ungefär 130 hektar. Skogen kalhöggs i början av 1900-talet och en stor areal är nu omkring 90-100 år gammal. Därför har Sören Andersson de senaste åren avverkat i snitt 500-600 kubikmeter per år.
Sören Anderssons son Kristoffer Andersson har de senaste åren engagerat sig allt mer i skogen och ser en trygghet i att ha Sveaskog som köpare.
– Jag känner Rikard Fjällman sedan tidigare och det känns bra att veta att han är mån om oss som skogsägare och att företaget har bra priser, säger Kristoffer Andersson.
– Det handlar om att ge och ta – ställer Sveaskog upp för oss så ställer vi upp för dem, tillägger Sören.

För mer information:

Mats Tegmyr

Mats Tegmyr

Kundansvarig

Tel: 019-195 015 019-195 015 , 070-536 95 86 070-536 95 86

Skicka e-post till Mats

Rikard Fjällman

Rikard Fjällman

Virkesköpare

Köpområde Avesta och Sala söder E16

Tel: 076-103 22 61 076-103 22 61

Skicka e-post till Rikard

Karl Segerström AB

Karl Segerström producerar årligen cirka 55 000 kubikmeter sågade trävaror, varav två tredjedelar levereras direkt till kund. Resterande trävaror vidareförädlas ytterligare vid eget hyvleri. Övervägande delen av produkterna går på export till bland annat Danmark, Tyskland, Österrike, Italien, Polen och England.