Kungen besökte Ekopark Omberg

Onsdagen den 3 september fick Omberg kunglig glans. Det var HMK Carl XVI Gustaf som avlade visit som en del av sin Eriksgata genom Sverige. Sveaskog fick förtroendet att berätta om naturvårdsarbetet i ekoparken.

Nyheter | 2013-09-04


Kungaparet får höra om arbetet med att restaurera området med jätteekar genom en omfattande frihuggning. Foto: Kungahuset.se

– Det är roligt att Kungen vill se jätteekarna i Omberg. Tydligen ska han ha läst om vårt arbete med att frihugga jätteekarna och själv tagit initiativ till besöksmålet, säger Per Petersson, naturvårdsspecialist på Sveaskog, som tillsammans med Olof Johansson visade runt i skogen.

Östergötlands tur

Kungen, som i år suttit 40 år på tronen, kommer under år 2013 att besöka samtliga landskap i landet. Den 3 september var det Östergötlands tur och som sista besökspunkt på det späckade schemat fanns inlagt ett besök på det mytomspunna berget.

– Vi berättade även om Omberg och Östergötlands natur i bussen som gick till och från ekoparken. Det gäller att vara lyhörd för vad kungen vill höra och att framföra en lustfylld och lättillgänglig presentation, säger Olof Johansson, miljöchef, som ansvarade för informationspunkten i bussen, tillsammans med Fredrik Klang, chef för marknadsområde Syd.


Omberg med Vättern i bakgrunden. Här syns hur gran och lärk bildar en tät skog som är ogynnsam för eken. Foto: Kungahuset.se

Talade om skogens betydelse

Utöver information kring frihuggning av jätteekarna i Omberg, som huvudsakligen utförts under våren 2013, gav Sveaskog en kort bild av skogens betydelse för Östergötland och vilka lokala och regionala industrier som är basen för skogsnäringen i länet.

– Jag tecknade en bild av att skogen, inte bara är vacker att se på och har naturvärde, utan också att den representerar en viktig del av Östergötlands ekonomi, säger Fredrik Klang.

Mer information:

Fredrik Klang

Fredrik Klang

Skogsbrukschef

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Olof