Lena Sammeli-Johansson fick Guldkvisten

Lena Sammeli-Johansson fick Guldkvisten

Svenska Skogsplantors vd Lena Sammeli-Johansson har belönats med Föreningen Skogens utmärkelse Guldkvisten. Detta för att framgångsrikt ha satt det första giftfria skyddet mot snytbaggen, Conniflex, på marknaden.

Nyheter | 2013-04-16

Föreningen Skogen delar varje år i samband med Skogsnäringsveckan ut tre Guldkvistar till personer inom skogsbruket som har gjort särskilt förtjänstfulla insatser.

- Framförallt är det ett pris till Conniflex som visat sig vara ett effektivt skydd mot snytbaggen, säger en ödmjuk Lena Sammeli-Johansson, som fick ta emot priset ur landsbygdsminister Eskil Erlandssons hand.

- Det har varit en lång resa. Vi köpte patentet för åtta år sedan och det har varit många år av produktutveckling innan försäljningen tog fart. Nu är det en lönsam produkt för oss och i år siktar vi på att behandla 26 miljoner plantor med Conniflex. Vad man kan lyfta fram är att Svenska Skogsplantor tog en kalkylerad affärsmässig risk när vi köpte patentet och att det visade sig vara ett bra beslut.

Skogsbruket har i många decennier saknat ett effektivt giftfritt skydd mot snytbaggens angrepp, som kan orsaka stor förödelse på både tall- och granplantor. Detta i kombination med att både Kemikalieinspektionen och FSC-certifieringen ställer krav på en giftfri föryngring har skapat starka incitament för att ta fram mekaniska skydd.

- Utvecklingen går givetvis mot mer mekaniska plantskydd och i Sverige har Bergvik skog köpt en produktionsanläggning. Det finns även andra intressenter, både svenska och utländska.

Hur ska du fira ikväll?

- Ikväll blir det lugnt men det får bli tårta på jobbet i veckan.

För mer information: