Ljus framtid för skogsnäringen

Ljus framtid för skogsnäringen

Framtiden ser ljus ut för skogsnäringen. Det trots välkänt kärva tider för såväl svenska sågverk som pappersindustrin. Så löd Sveaskogs vd Per-Olof Wedins budskap vid Virkesforum 2013.
– Skogens så kallade ekosystemtjänster kan få stor betydelse i framtiden, sa han.

Nyheter | 2013-09-12

På onsdagen arrangerades seminariet Virkesforum 2013, det trettonde i ordningen av sitt slag, i Näringslivets Hus i Stockholm. Temat för årets upplaga var ”Nya vindar på virkesmarknaden” med anledning av de stora strukturomvandlingar som virkesbranschen genomgår.

Ljusare i takt med återhämtning

Sveaskogs koncernchef Per-Olof Wedin, som var en av talarna, framhöll framtidstro i sitt seminarietal.

– Läget är i dag allvarligt men på intet vis hopplöst. Min bestämda tro är att sågverken kommer att ha goda möjligheter i takt med att en återhämtning i Europa sker och att trä används i allt större byggnader, sa Per-Olof Wedin.

Långsiktighet och utveckling

Per-Olof Wedins fokus var att beskriva hur Sveaskog ser på framtidsutvecklingen, och företagets mål om att vara det mest lönsamma skogsföretaget.

Han berättade bland annat om hur kontinuerligt utvecklingsarbete var viktigt för att nå den målsättningen genom att belysa Sveaskogs intressen i bolaget Sunpine AB och deras produktion av drivmedel från tallolja som exempel.

– Inom området innovation är vårt engagemang i Sunpine ett bra exempel. De går efter en del inkörningsproblem nu utmärkt både tekniskt och ekonomiskt. Jag tror det är få som missat Preems massiva kampanj om de svenska oljekällorna som utgörs av skogen, sade Per-Olof Wedin.

Framtiden är ekosystemtjänster

Per-Olof Wedin berättade om att det på andra håll i världen hos skogsägare i dag finns utvecklade ekosystemtjänster, det vill säga åtgärder som kan uppväga negativ effekt på ekosystemet.

– Jag ser ingen anledning till att vi inte skulle kunna få liknande utveckling i Sverige.

Per-Olof Wedin berättade också om hur Sveaskog och LKAB därför ingått ett sådant samarbetesprojekt för att se hur nya gruvetableringar för LKAB kan kompenseras för sin miljöpåverkan.

– Vi tror att verksamheter kopplade till skogens så kallade ekosystemtjänster kan få stor betydelse i framtiden.

Öppnade för konsolidering

Bland övriga talare på Virkesforum 2013 stack Per Rodert, vd för Rörvik Timber, ut mest när han öppnade för än mer konsolidering av branschen för att bli mer lönsamma och på bästa vis klara av konkurrensen i framtiden.

– Det krävs sammanslagningar av några sågverksgrupper för att skapa ett underlag för en strukturomvandling, sade han.

Virkesforums störta applåder tilldrog sig dock PerArne Nordholts, vd Såg i Syd, när han tog tillfället i akt att motsätta sig Skogsstyrelsens begrepp ”Skyddad skog” inför en tillsynes medhållande publik.

– Skyddad från vad? Oss? Vi kan skydda arter, men låt lära av jordbruket och istället kalla det brukad och obrukad skog istället för skyddad och oskyddad, föreslog PerArne Nordholts.