Många firade Ekopark Omberg

Många firade Ekopark Omberg

På tio år har Ekopark Omberg omvandlats. Tusentals stora ekar har frihuggits och lövskogen är tillbaka. Tioårsjubiléet firades med en exkursion genom de omdanade markerna och ekologisk lunch i gröngräset. Olof Johansson, miljöchef på Sveaskog, var en av guiderna under dagen.

Nyheter | 2013-06-03

Hur firade ni? 

- Omberg var den allra första ekoparken, så det här var också ett tioårsjubileum av konceptet med ekoparker. Vi firade med en jubileumsexkursion där vi tittade på ett par av de mest värdefulla områdena i parken som vi har utvecklat, berättade om de olika naturområdenas särart och vad som har hänt. Lunchen åt vi i en vacker löväng. Allt var närodlat och ekologiskt, det blev ekologiskt kött och ramslöksmajonnäs från trakten. Gruppen guidades från Sveaskog av Stefan Bleckert, naturvårdschef, Per Pettersson, ekoparksansvarig, och mig själv. Vi hade trevliga samtal och en givande dialog hela vägen.

Vilka var där?

- Vi var ett 50-tal personer. Det kom folk från länsstyrelsen, skogsstyrelsen, Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Artdatabanken, lokala entreprenörer och personal från Sveaskog förstås. 

Varför är det viktigt att uppmärksamma 10-årsfirandet av ekoparkskonceptet?

- När Sveaskog började med ekoparkerna för tio år sedan var det något väldigt nytt. Nu kan vi se effekterna av vår satsning. Vi kan konstatera att det blev ännu bättre än vad vi hade hoppats på, mycket har gjorts och mycket har hänt i naturen. På Omberg tog till exempel Sveaskog fram ett stort område med jätteekar som var invuxna av granar och lövträd. I början möttes det av skepsis av många från bland annat myndigheter och allmänhet. I dag är detta ett av de mest omtyckta utflyktsmålen av alla på Omberg. Ekhagen ligger på en lång sluttning ner mot Vättern, man ser det blå vattnet breda ut sig bakom ekarna och den blommande ängsmarken.

Hur ser det ut i Ekopark Omberg om 100 år?

- Om hundra år kommer Omberg vara ett ännu mer fantastiskt område när det gäller ett rikt växt- och djurliv. Det kommer vara ett blommande berg med ljusa lövskogar, stora inslag av gamla och grova lövträd och urskogsartade branter ned mot Vättern Ibland går förändringen snabbare än man tror, det här med att gallra fram lövskogar och lövhagar går ganska snabbt om det redan finns förutsättningar för det med blommor och andra växter på plats eller i närheten. Många gånger har vi mest sett gran när vi börjat men på Omberg blev reaktionen ”herregud det är en hel lövskog vi gallrat fram”.

Ni såg inte skogen för alla träden?

- Ja, ungefär så.

För mer information:

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Olof

Född 1958.
Anställd sedan 1988.

Biolog. 

Tidigare roller i Sveaskog bland annat skogsskötselchef och miljöchef. Tidigare ordförande i FSC International. 

Övriga uppdrag: Ordförande i Sveaskog Timber och i SIS Tekniska kommitté Hållbarhetskriterier för Bioenergi. Mångårig internationell ordförande för Forest Trends.