Medarbetarnas egna initiativ prisas

Medarbetarnas egna initiativ prisas

Sveaskog arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet. Inte minst tack vare medarbetarnas egna initiativ. Nu lyfter vi fram de bästa nytänkarna i Årets förbättring 2013.
– Genom att belöna medarbetare utifrån nyttan för Sveaskog och våra kunder, inom våra värdeord, lyfter vi fram det som är viktigt för oss, säger Monica Berglund, informationschef vid Sveaskog.

Nyheter | 2013-11-28

För ett år sedan satte Sveaskog upp målet att vara det ledande skogsbolaget i Sverige med sina fyra värdeord kundfokus, innovation, enkelhet och öppenhet.

Medarbetarna bidrar varje år på många nya sätt med att utveckla affärer, förbättra både sig själv och kundrelationen för att nå målet. För att belöna och uppmuntra till mer nytänkande har Sveaskog i år för första gången utsett Årets förbättring bland medarbetarna.

– Genom att belöna medarbetare utifrån nyttan för Sveaskog och våra kunder, inom våra värdeord, lyfter vi fram det som är viktigt för oss. Samtidigt är det ett tillfälle för andra i företaget att få ta del av andras genomförda förbättringar, för att lära och använda varandras idéer, säger Monica Berglund, informationschef vid Sveaskog.

Fortsatt fokus på utveckling

Det är medarbetarna själva som fått nominera kollegor eller grupper som har gått från idé till handling för att utveckla Sveaskog inom kategorierna kundfokus, innovation, enkelhet och öppenhet. En jury, koncernledningen, har valt ut de vinnande bidragen.

– Vi har fått in 70 bidrag från hela koncernen. Sammantaget är det närmare 160 medarbetare som är involverade i de förbättringar som nominerats. De vi valde är goda förebilder och kan inspirera och återanvändas av andra inom Sveaskog, säger Monica Berglund.

Vad hoppas ni att Årets förbättring ska generera?
– Fortsatt fokus på att förändra, både arbetssätt, användning av teknik, fler samarbeten både inom företaget och med våra kunder. Genom att premiera medarbetare vill vi visa att det lönar sig att berätta om sitt arbete.

– Självklart hoppas vi även på att våra kunder och samarbetspartners märker av att vi är på tå och vill utvecklas.

Årets förbättrare

Enkelhet: IT som effektiviserar

Vem? Anna Adrup, verksamhetsutvecklare inom IT på Sveaskog.

Vad? Priset fick Anna för två förbättringar. Dels Krönt Vägval, ett nytt sätt att ta fram ersättningsgrundande transportavstånd, dels för införandet av digital hantering av manuella mätkvitton.

Varför? Med mätkvittona får underleverantörer snabbare betalt, samtidigt som den interna hanteringen har förenklats avsevärt. Och med Krönt Vägval kan nu vägavstånd mätas på ett och samma effektiva sätt i hela landet.

Öppenhet: Högt i tak skapar nytänk

Vem? Lag 8616, Gröngölingarna, bestående av Torbjörn Gustavsson, Stefan Gunnarsson, Sven Nilsson och Jan Lindström.

Vad? Avverkningslaget är ett av Sveaskogs bästa när det gäller att hålla nere produktionskostnaderna.

Varför? Gröngölingarna belönas för sin förmåga att pröva nya -arbetssätt och ny teknik.
De ställer till exempel fröträd i korridorer så att det blir enklare att skörda, och skördarna har ett mycket gott samarbete med de som skotar.

Innovation: Bättre för mark och maskin

Vem? Hans Karlström och Stefan Toterud.

Vad? En ny metod, MMM, som är skonsam mot mark, maskin och människa. Bästa bäriga körstråk planeras på ett tidigt stadium, och risas innan avverkningen inleds.

Varför? "För Sveaskogs del innebär det att vi minskar kör- och markskadorna, vilket gör att vi sänker våra kostander för återställningar. Vi minskar även slitaget på människan och maskinen eftersom körningen blir mjukare", säger Stefan Toterud.

Kundfokus: Löser kundens problem

Vem? Setra Malås förbättringsgrupp med Ulf Jonsson, Peter Åström och Patrick Bäckström, från Sveaskog.

Vad? Malåsågen upplevde problem med fäll- och kapsprickor i leveransen. Det blev startskottet för Setra Malås förbättringsgrupp.

Varför? "Setra Malå beräknar att mellan tre och fyra miljoner kronor per år förloras på grund av kap- och fällsprickor. Nu har vi ett forum för att hantera gemensamma problem och utmaningar", säger Patrick Bäckström.