Mer grön el med fler vindkraftverk

Mer grön el med fler vindkraftverk

Under de senaste åren har södra Sveriges största landbaserade vindkraftspark byggts på Sveaskogs marker i Lemnhult, Vetlanda kommun. Totalt rör det sig om 32 vindkraftverk, 185 meter höga. Fler tas i drift runt om i Sverige under 2013.

Nyheter | 2013-04-03

På Sveaskogs marker finns idag omkring 170 vindkraftverk. Under 2013 byggs och driftsätts ytterligare ett tjugotal. Sveaskog vill aktivt medverka till en omställning av den svenska energiproduktionen mot en större andel förnyelsebar energi. En utbyggnad av vindkraft i samarbete med projektörer och energiföretag är därför ett prioriterat verksamhetsområde.

– Vår affär är att arrendera ut mark till energi- och vindkraftföretag. Jag tror att det kommer byggas minst 20 verk årligen framöver på Sveaskogs marker. Vissa år blir det nog mer än så, säger Tomas Fransson, bolagslantmätare vid Sveaskog.

Mäktigt se ny infrastruktur växa upp

Gisela Björse, som arbetar som skogsskötselledare vid Sveaskog, var på studiebesök i Lemnhults vindkraftspark i Vetlanda kommun i början av mars. Hon var imponerad av mötet mellan skog och en helt ny infrastruktur som växer upp mitt ute i skogen.

- Det var mäktigt att se. Plötsligt är det som en industri mitt ute i skogen. Vidden av det hela, storleken på anläggningen och att de producerar så stora mängder el varje dag var slående, berättar hon.

Totalt omfattas parken av 32 vindkraftverk, 185 meter höga, som är placerade utifrån gynnsamma förutsättningar. Vissa ligger på 350-400 meters avstånd från varandra, andra är mera utspridda. Parken kommer att producera nära 70 procent av den el som förbrukas i Vetlanda kommun.

Hur påverkar den nya infrastrukturen Sveaskogs verksamhet?

- Vi producerar skog precis som vanligt och vår verksamhet påverkas mycket lite av vindkraftsverken. Det var i början av byggnadsperioden som vi fick anpassa oss lite till markarbetena. Men vi bedriver verksamhet väldigt nära verken och på så vis är det ett bra komplement, säger Gisela Björse.

Lemnhults vindkraftspark

  • Antal: 32 vindkraftverk
  • Höjd: 185 meter
  • Effekt: 3 MW (megawatt) per vindkraftverk
  • Leverantör: Vestas
  • Beräknad produktion: 270 GWh/år (gigawatt-timmar)
  • Bakom investeringarna i Lemnhults vindkraftspark står Stena Renewable, som har tecknat arrendeavtal med Sveaskog och ett antal privata fastighetsägare. Svevia har ansvarat för uppbyggandet av vägar och fundament. Vestas är leverantör av vindkraftverken.