Militär teknik skonar marken

Stora delar av det svenska skogsbruket har inlett ett samarbete med BAE Systems om ett koncept för en ny skotare, med teknik hämtad från militära bandfordon. Lägre marktryck, lägre tyngdpunkt och lägre bränsleförbrukning ska öka effektiviteten och ge mindre körskador. 

Nyheter | 2013-05-13

Ända sedan mekaniseringen av skogsbruket inleddes på 1950-talet har avverkningarna i skogen blivit allt mer effektiva. Men nu har utvecklingen bromsats upp. Eftersom det dessutom finns en önskan att minska skogsmaskinernas markpåverkan har elva av landets skogsbolag inlett ett samarbete med försvarsföretaget BAE Systems i Örnsköldsvik.

- Tanken är att försöka applicera militär teknik på civil verksamhet, säger Urban Nordmark, teknisk chef på Sveaskog.

Framtidsmaskinen BAE Systems

Produktiviteten kan öka med 20 procent

En militär bandvagn som stridsfordon 90, framtaget av BAE i Örnsköldsvik, väger ungefär lika mycket som en lastad skotare, det vill säga omkring 30 ton. Däremot ger stridsfordonets gummiband och avancerade fjädring lägre marktryck och högre maxfart. I gropig terräng kan stridsfordon 90 köra 40 kilometer i timmen, medan en skotare rör sig tre till fyra kilometer i timmen. Målsättningen är att den nya skotaren ska kunna köra dubbelt så fort.

- Vi tror därmed att produktiviteten för en skotare skulle kunna öka med 20 procent, säger Carl-Gustav Löf, projektchef på BAE Systems.

Förutom mindre markskador och ökad effektivitet ska den nya skogsmaskinen leda till bättre förarmiljö.

Mer utveckling krävs

Men längre än till en gemensam kravspecifikation har parterna ännu inte kommit. Ett helt nytt fordon kräver ett grundligt ingenjörsarbete, med noggranna datorsimuleringar, och tar lång tid att utveckla.

- Det går inte att stressa fram en ny skogsmaskin, konstaterar Urban Nordmark. Men det är onekligen stimulerande att tänka i nya banor.

För mer information:

Framtidsmaskinen BAE Systems

Mer om Hybrid Forestry Truck

  • I projektet, som kallas HFT (Hybrid Forestry Truck), ingår förutom Sveaskog även Bergvik, Holmen, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog, Norra skogsägarna, SCA, Stora Enso och Södra Skogsägarna. 
  • Bandfordon är inte helt nytt inom skogsbruket. På 1950-talet fanns till exempel skogstraktorn BMB 230 Bamse från Bolinder-Munktell med så kallad helbandsdrift. 
  • Siffror från Skogforsk (2012) visar att skogsbrukets avverkningsmaskiner inte jobbar effektivare idag än för fyra år sedan. Däremot går maskinerna sönder mera sällan. 
  • BAE Systems är en koncern inom försvarsindustrin, baserad i Storbritannien. I Sverige finns BAE Systems i bland annat Örnsköldsvik med BAE Systems Hägglunds som tillverkar bandvagnar och stridsfordon.