Möjligheternas byggmaterial stavas trä

Möjligheternas byggmaterial stavas trä

Trä har blivit ett byggmaterial som arkitektkontoren räknar med när det gäller flervåningshus. Hittills har det främst handlat om stommar, men nu kommer även fasader och tak i trä.

Nyheter | 2013-02-14

Sedan trä åter blev tillåtet som byggmaterial i flervåningshus 1994 har marknaden vuxit i stadig takt. De senaste tolv åren har andelen stora flervåningshus i trä ökat från 1 till 17 procent.

– Vi ser trä som ett material som kommer starkt i framtiden och det är extra roligt att använda det synligt i fasaden. Folk som passerar förbi hajar till på ett annat sätt än om träet gömmer sig bakom en putsad fasad, säger Anna Höglund på Wingårdh Arkitektkontor i Stockholm. 

Träbyggnationer ekonomiskt konkurrenskraftiga

Anna Höglund är uppdragsansvarig arkitekt för Folkhems fyra sexvåningshus i trä som just nu byggs i Strandparken i Sundbyberg utanför Stockholm i samarbete med Martinsons. Det som är speciellt med husen är att precis allt är i trä – från stommar till fasader, tak, fönsterkarmar och interiörer. En av utmaningarna var att få fasaden så underhållsfri som möjligt.

- Valet föll på obehandlat cederträ som vi sett fungerar bra på andra hus i liknande klimat. I framtiden jobbar jag gärna mer med svenska träslag som furu eller gran i fasaderna.

Träbyggnationer är ekonomiskt konkurrenskraftiga. Faktorer som påverkar ekonomin positivt är att de är lättare än till exempel betong och därför enklare att prefabricera och transportera i större moduler. Byggtiderna blir kortare, kvaliteten ökar och arbetsmiljön blir bättre när allt kan göras inomhus i industrimiljö.

- Även själva byggarbetsplatsen blir renare och finare när man bygger i trä, säger Anna Höglund. 

”Trä är bra ur hållbarhetssynpunkt”

Efter mer än 15 års produktutveckling står sig flervåningshus i trä också väl när det gäller fukt, ljudisolering och brandsäkerhet. Faktum är att limträ och träkonstruktioner i stommarna står emot en brand lika länge som stål. Har man synligt trä i fasader eller interiörer säger byggnormerna att man måste ha boendesprinklers eller använda trä som är impregnerat för att inte brinna.

– Vi har gjort egna tester där vi byggt upp en tryckimpregnerad trästomme i fullskala och sedan tänt på och det har stått emot bra. Men vi har valt att ha boendesprinklers ändå. Eftersom de flesta bränder uppstår i inredningen blir alla trähus som använder sprinklers oerhört säkra, säger Anna Höglund.

Om hon får välja blir det fler flervåningshus i trä framöver.

– Inte minst för att det är ett naturligt, koldioxidneutralt material som växer i Sverige och därför är bra ur miljö- och hållbarhetssynpunkt.

 

Läs fler artiklar om trä som byggmaterial i nästa nummer av Forum Sveaskog som utkommer den 25 februari.

Strandparken i Sundbyberg

Folkhem bygger fyra hus i Sundbybergs Strandpark. De blir Stockholmsområdets allra första åttavåningshus byggda helt i trä – stomme, fasad och inredningsdetaljer. Husen är ritade av Wingårdhs Arkitekter.