Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Nu kartläggs Sveaskogs generella hänsyn

Nu kartläggs Sveaskogs generella hänsyn

Nu drar projektet Branschledande generell hänsyn igång på riktigt. Nyligen fick sex personer från Skogsstyrelsen lära sig metodik och teknik för att inventera Sveaskogs skogar.
– En massa spännande data är på väg in som visar hur den generella hänsynen ser ut på Sveaskogs hyggen, säger Peter Bergman, landskapsekolog på Sveaskog.

Nyheter | 2013-09-06

Det är Skogsstyrelsen som står för det huvudsakliga fältarbetet i årets inventering av lämnad hänsyn på Sveaskogs hyggen.

– Vi bjöd in dem till en utbildning den 12-13 augusti, till Färna och skogarna runt Skinnskatteberg i Västmanland. Där fick de ta del av metodik och teknik för att göra jobbet, berättar Peter Bergman.

Med på träffen var även ett tiotal anställda från Sveaskog som på olika sätt är knutna till projektet.

Kartlägga och utveckla generell hänsyn

Projektet Branschledande generell hänsyn syftar till att kartlägga och utveckla Sveaskogs arbete med den generella hänsynen som vid sidan av ekoparker och naturvårdsskogar utgör det tredje benet i vårt naturvårdsarbete.

– Resultatet från inventeringarna kommer att vara ett viktigt underlag för oss. Dels för att kunna utvärdera hur vi klarar de nio procenten hänsyn vi i snitt skall ha på våra hyggen. Men också hur vi klarar vårt mål att minst 99 procent av skogens miljövärden skall klaras i samband med skogliga åtgärder, som vid avverkning, säger Peter Bergman.

Fördelar med samma metodik

Den metodik som Sveaskog kommer att använda är med vissa undantag identisk med den som Skogsstyrelsen använder i sitt arbete när de följer upp hur den generella hänsynen hanteras i samband med avverkning. En stor fördel med att använda en liknande metodik är att Sveaskogs uppföljning då blir helt jämförbar med de resultat Skogsstyrelsen redovisar för skogsbruket i stort. Erfarenheter från inventeringarna kommer dessutom att användas i Sveaskogs löpande uppföljning av hyggeshänsynen i framtiden.

Utbildning i inventering och registrering

Huvudsyftet med de två dagarna i skogarna runt Färna var att utbilda de sex inventerarna från Skogsstyrelsen i varför och hur inventering skall genomföras. Detta innefattade såväl det faktiska inventeringsarbetet som hur registreringen går till rent tekniskt. Till stor hjälp var deltagarna från samtliga marknadsområden på Sveaskog som, förutom att själva göra den del inventeringar, också kommer att fungera som kontaktpersoner för inventerarna från Skogsstyrelsen.

Peter Bergman igen:
– Inventeringsarbetet är nu i full gång och en massa spännande data är på väg in i höstens analysarbete. Data som samlas in i år kommer att ligga till grund för eventuella finjusteringar inför nästa år då ytterligare 300 hyggen ska inventera. Efter det kommer vi ha en väldigt god bild av den generella hänsynen som lämnas på Sveaskogs hyggen.

Vill du veta mer om generell hänsyn och inventeringarna:

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef