Nu testas puckplantering i stor skala

Sveaskog har under sex år stöttat utvecklingen av en ny föryngringsmetod, där ett frö ligger inbäddat i en puck med torv och näring. Nu genomförs de första storskaliga försöken med LandPuck system.
- Den här metoden har både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Nu hoppas vi att försöket faller väl ut, säger Stefan Mattsson, skogsskötselexpert på Sveaskog.

Nyheter | 2013-06-25

Det är uppfinnaren och entreprenören Anders Landström i Storuman som har patent på den nya metoden. Sveaskog stöttar projektet bland annat genom delfinansiering, delaktighet i utvecklingsarbetet och genom att noga studera och följa upp resultaten.

Första storskaliga försöken

Under maj och juni planteras 200 000 puckar på 60 hektar skogsmark på Sveaskogs marker i Västerbotten och Norrbotten.

- Just nu arbetar vi för fullt med manuell plantering med planteringsrör. Pucken planteras cirka fem centimeter ned i marken. När det regnar suger pucken till sig vatten och sväller upp till markytan. Fröet gror efter omkring tio dagar. I slutet av augusti kan vi börja mäta resultatet, berättar Stefan Mattsson.

Jämför årets resultat med tidigare

Det är Ragna Wennström på SLU som genom sitt examensjobb står för en viktig del av uppföljningen. Hon kommer att mäta hur många frön som gror och hur många plantor som överlever från vårens puckplantering. Hon kommer ett jämföra resultaten med plantering av vanliga täckrotsplantor. Ragna Wennström kommer också att inventera 2012 års planteringar (15 000 puckar) och göra en uppföljning av dessa efter två år. Slutligen ska hon jämföra den ekonomiska konkurrenskraften vid puckplantering jämfört med plantering med täckrotsplantor.

Anders Landström, uppfinnaren och entreprenören bakom LandPuck system, berättar att överlevnaden i tidigare puckplanteringar varit god.

- I de tester vi gjort hittills har 60-80 procent av puckarna grott och överlevt den första säsongen. Höjdtillväxten efter tre år har även varit 30-50 procent högre jämfört med skogssådd. Och det är goda resultat med tanke på att den här metoden varken kräver växthus eller vattning för att drivas upp. Dessutom får det plats väldigt många puckar på en långtradare, så det finns många miljövinster att hämta, förklarar han.

 


Så här ser den ut, pucken. Den planteras fem centimeter ner i marken. När den tar upp vatten och sväller når den upp till markytan.

Kan sänka kostnaderna

Stefan Mattson ser flera fördelar med den nya metoden:

- Förädlade frön är en bristvara och här hushållar vi med våra frön jämfört med skogssådd; det ligger endast ett frö i varje puck. Vi ser också stora ekonomiska fördelar på sikt. Vår bedömning är att varje puck kommer att kosta cirka 40 öre. Möjligheten att mekanisera planteringsarbetet av puckarna är betydligt enklare än för vanliga plantor, eftersom alla puckar har samma form och storlek. Vår förhoppning är att metoden fungerar på ståndorter i norra Sverige där vi idag planterar täckrotsplantor. Då kommer vi att kunna sänka föryngringskostnaderna ordentligt.

De fem första åren mest kritiska

Först om fem år får alla involverade svar på hur många av plantorna som överlevt de mest känsliga åren i en liten plantas liv.

Stefan Mattsson igen:
– Det finns många utmaningar kvar innan vi kan använda den nya metoden fullt ut. Vi vill först försäkra oss om att metoden fungerar rent biologiskt, att tillräckligt många puckar gror och överlever. Och så måste produktionslinjen och planteringsrör utvecklas vidare för att vi ska kunna sätta rätt pris för både produkten och planteringen.   

Mer information:

Fem fördelar med den nya metoden

  • LandPuck system tros minska föryngringskostnaden jämfört med plantering med täckrotsplantor.
  • Enklare att mekanisera planteringsarbetet jämfört med plantering av täckrotsplantor.
  • Hushållande av plantagefrö som är en bristvara.
  • Mindre energi går åt till att producera puckar jämfört med att odla plantor i växthus.
  • Metoden ger ett naturligt och väl utvecklat rotsystem, vilket ger livskraftiga plantor.

Så går planteringen till

  • Marken markbereds på samma sätt som för sådd och naturlig föryngring.
  • Puckarna planteras manuellt med planteringsrör.
  • Planteringsröret laddas med ett magasin som innehåller 50 puckar och väger 1 kilo. En person orkar bära cirka 15 rör i en bärsele och får alltså med sig 750 puckar åt gången.
  • Puckarna planteras med cirka 1 meter mellanrum vilket betyder cirka 3500 puckar per hektar.
  • Pucken planteras fem centimeter ner i marken. När den tar upp vatten och sväller når den upp till markytan