Nu vet Swedspan att virket kommer fram

Nu vet Swedspan att virket kommer fram

Ikeaägda Swedspan i Hultsfred är Sveriges största tillverkare av spånskivor och i behov av 600.000 kubikmeter råvara varje år. Här görs bland annat delarna till den populära garderoben Pax. 
- Säkra leveranser och flexibilitet är otroligt viktigt för oss, säger Eric Barck, ansvarig för råvaruinköpen.

Nyheter | 2013-06-04

Har du någon gång packat upp ett platt paket från Ikea och skruvat ihop bokhyllan Billy eller garderoben Pax, så är chansen stor att delarna kommer från Swedspan i Hultsfred. Här lossar varje dag 70 lastbilar rundved och spån, främst från närområdet. Medeltransportavståndet in till Swedspan är tio mil. Lika många bilar avgår varje dag, de flesta med något Ikeavaruhus i Skandinavien eller norra Europa som mål. Det är en logistisk utmaning i den högre skolan.

Sveriges mesta virkesköpare

En av nyckelpersonerna är Eric Barck, som varje år köper in 600 000 kubikmeter råvara för Swedspans räkning, något som gör att han har kallats Sveriges mesta virkesköpare.

- För närvarande producerar vi mellan 450 000 och 500 000 kubikmeter spånskiva per år. Vi har som mål att skruva upp produktionen till 600 000, säger han.

Fördubblade volymer

För att lyckas är Swedspan beroende av leveranser från Sveaskog. Under 2012 fördubblade Sveaskog volymerna till 150 000 kubikmeter träråvara i form av rundvirke, spån och flis.

- Vi måste kunna lita på att virket kommer fram och att inte allt kommer samtidigt. Då skulle vi inte hinna ta hand om det. Ett jämnt flöde är nödvändigt och därför är dialogen med transportledarna viktig, säger Eric Barck.

Sveaskog hjälpte Swedspan ur knipan

Han ger ett exempel på de utmaningar som Swedspan kan ställas inför. När valutan var till Sveriges fördel under 2011 gick sågverk och massabruk för full fart. Men det sämst betalda sortimentet – bränsleveden – blev liggande kvar i skogen eftersom ingen tog sig tid att köra den till Swedspan.

- Transportkapaciteten räckte väl helt enkelt inte till. Då var det Sveaskog som hjälpte oss ur knipan. Det är fördelen med långsiktiga samarbeten och en stor aktör som är flexibel och kundanpassad.

I övrigt är den stora utmaningen att hålla i kostnaderna och att hela tiden trimma produktionen.

- Vi pressas konstant av våra konkurrenter i Europa som gör likvärdiga skivor men använder återvunnet material som är betydligt billigare. Vi hade varit nedlagda idag om det inte hade varit för Ikea och Bosse Nilsson.

Åtta procent mindre fiber och lim

Bosse Nilsson kallas för bygdens ”Uppfinnar-Jocke” och fick en snilleblixt 2003. Han kom på att i många delar av garderober, som är Swedspans huvudprodukt för Ikea, behöver inte spånskivorna vara lika starka som i exempelvis badrumsgolv. En garderob utsätts inte för några större krafter, om man bortser ifrån hyllplan och fästen. Till de mindre utsatta delarna började Swedspan därför att tillverka en mer porös spånskiva. Lågdensitetsskivan gjorde det möjligt att minska åtgången av fiber och lim med drygt åtta procent. Därmed kunde man med samma råvaruvolym som tidigare tillverka 50 000 kubikmeter mer skiva.

- Det sparade pengar i flera led eftersom transporterna också blev lättare. Vi har en utvecklingsavdelning på 15 personer här i Hultsfred som jobbar med att vidareutveckla spånskivorna och göra dem lättare, starkare och smartare, säger Eric Barck.

Slipdammet blir ny energi

Att minska utsläpp och miljöpåverkan är ett ständigt pågående arbete för Ikea och Swedspan.

Ett exempel är slipdammet, motsvarande tio ton per timme, som istället för att bli avfall eldas upp och ger energi till den krävande torkprocessen (spånet får inte innehålla mer än 2,5 procent fukt). En stor investering i en ny torkpanna under 2012 har fått bort den tidigare flaskhalsen vid torkprocessen. Swedspan har tack vare det och en ny biobränsleanläggning kunnat bli näst intill oberoende av fossil energi. Tidigare krävdes mellan 4 000 och 5 000 kubikmeter olja per år.

- Vi ställer hårdare krav på oss själva än vad lagar och förordningar ålägger oss. Det är bra för miljön och bra för affärerna, helt enkelt en win-win-situation, säger Peter Bjerkinger, inköpschef på Swedspan.

Swedspan

  • Startades som Södra Skogsägarnas spånskivefabrik i Hultsfred 1972.
  • Har 135 anställda i Sverige. Närmare 1 000 anställda i Swedspan International. Förutom i Hultsfred finns produktionsanläggningar i Ryssland, Litauen, Slovakien och Frankrike.
  • Swedspan AB är en del av Swedspan International och ägs sedan 1996 av Ikea-gruppen.
  • Dagens spånskivefabrik på 38 000 kvadratmeter byggdes 2003. Den tillverkar cirka 1 300 kubikmeter spånskivor varje dag.

Arbetar med hållbarhet

  • Swedspan följer Iway som är Ikeas uppförandekoder för leverantörer. Iway specificerar vad leverantörerna kan förvänta sig av Ikea och vad Ikea förväntar sig av leverantörerna rörande miljö, arbetsförhållanden och barnarbete.
  • Iway lanserades år 2000 och hittills har mer än 165 000 miljömässiga och sociala förbättringar registrerats.
  • Mer specifikt för träindustrin har Swedspan FSC-certifiering, vilket är en standard för skogsbruk och spårbarhet.
 Certifieringen görs av ett oberoende företag.