Ny forskning kring laxen i Mörrum

Ny forskning kring laxen i Mörrum

En genetisk studie av laxfisk från Mörrumsån visar att en betydande del av det som tidigare ansetts vara lax egentligen är hybrider med öring, så kallade laxingar. Därför är den totala andelen vuxna arthybrider i ån högre än man tidigare trott.

Nyheter | 2013-12-23

Forskare på institutionen för akvatiska resurser har med finansiering från bland annat WWF, Havs- och vattenmyndigheten och Sveaskog gjort genetiska analyser av fisk från Mörrumsån.

– Som Sveriges ledande fiskevatten är det viktigt för oss att bistå forskningen i de här frågorna. Vi väntade oss att resultatet skulle ge vid handen en större andel laxingar och nu kan vi gå vidare med dessa fakta. Nu behöver vi ta reda på vad det här kan få för långsiktiga konsekvenser, säger Ola Söderdahl, platschef Mörrum Kronolaxfiske.

– Det är också viktigt att poängtera att vi de senaste två åren sett en bättre uppgång av fisk än på 25 år vilket vi ser som ett kvitto att vår långsiktighet och satsningar på forskning och åtgärder ger resultat, säger Ola Söderdahl.

Läs mer om forskningen här.

För mer information: