Ny teknik tacklar problemet med markskador

Ny teknik tacklar problemet med markskador

Kan en ny, tiohjulig skotare ta sig fram på marker med dålig bärighet och komma tillrätta med körskador i våta marker? Enligt Sveaskogs teknikutvecklingsansvarige, Lennart Hult, ser det lovande ut.

Nyheter | 2013-01-14

Det är maskintillverkaren Ponsse som tagit fram skotaren Buffalo 10 WD, som har ett extra hjulpar bakom bakboggin. Detta är en 14 tons skotare och det finns möjlighet att även montera extra hjul på en 12 tons skotare, Ponsse Elk. Våtmarksmaskinen har alltså 10 hjul istället för 8 och marktrycket reduceras med cirka 40 procent, berättar Lennart Hult som har följt utvecklingen av skogsmaskiner under en längre tid. Han konstaterar:

– Den här lösningen för professionell skotning har det lägsta marktrycket på marknaden i förhållande till lastkapaciteten. Ett tredje hjulpar bakom bakboggin är höj- och sänkbart. Med specialutformade band ökas den bärande ytan mot marken vilket förbättrar möjligheten att kunna avverka svaga marker även på ofrusen mark.

Flexibelt för olika markförhållanden

Det tredje hjulparet bakom bakboggin kan via knapptryckningar av föraren lyftas upp och pressas ned under körning. Möjligheten skapar goda förutsättningar att använda maskinen på ett effektivt sätt under olika markförhållanden. Genom att lyfta upp det sista hjulparet kan maskinen användas på ett bra sätt även på bäriga marker och slitaget på boggi-infästning med mera minskas.

– Denna konstruktion är ett stort steg i rätt riktning för att kunna avverka det virke våra kunder efterfrågar samt att minska markskador. Maskiner som kan kombinera bra bärförmåga, hög effektivitet och god förarmiljö kommer att prioriteras i framtiden och Ponsse Buffalo 10 WD är ett exempel på rätt utveckling. Svenskt skogsbruk behöver fortsätta att finna nya lösningar och Sveaskog kommer att medverka och stödja denna utveckling med målen mindre markskador, större effektivitet och bättre förarmiljö. Eventuellt kommer Sveaskog att köpa en 10 WD skotare placerad inom Norra Bergslagen, avslutar Lennart Hult.

För mer information: