Nya prislistor i Norr- och Västerbotten

Nya prislistor i Norr- och Västerbotten

Sveaskog har från och med den 1 juli nya massavedspriser inom Norr- och Västerbotten. Det nya priset på barrmassaved är 275 kronor per kubikmeter.

Nyheter | 2013-07-08

Den nya prislistan innebär en sänkning av barrmassavedspriset med 25 kronor, medan övriga priser lämnas oförändrade.

- Våra kunder inom pappers- och massaindustrin möter en minskad efterfrågan i det osäkra marknadsläge som råder. Osäkerheten har lett till produktionsbegränsningar och nedläggningar inom industrin i hela Östersjöområdet vilket gör det lätt för industrin att få tag på billig råvara, säger Roger Johansson, försäljningschef för Sveaskog i norra Sverige.

Sveaskog möter inför hösten stor efterfrågan på timmer och har även avsättning för en normal mängd massaved och cellulosaflis. Samtidigt är såväl sågverksindustrin som massa- och pappersindustrin hårt pressad.

- I det läge som råder är det viktigt att både Sveaskog och övriga skogsägare fortsätter att avverka och leverera, trots att prisnivån kanske är lite lägre än tidigare, fortsätter Roger. Detta gäller både för att det är väldigt osäkert om och när det eventuellt blir bättre igen, men också för att alla vi som äger skog är beroende av att det finns en industri som klarar att överleva även i svåra tider.

Mer information