Nya prislistor i Norrbotten och Västerbotten

Nya prislistor i Norrbotten och Västerbotten

Sveaskog har kommit med nya prislistor från och med 1 januari 2013. Prislistorna är i huvudsak en anpassning till nivåer i närheten av de som övriga aktörer tillämpar. Genomgående betyder det lite lägre nivåer än tidigare, till följd av den sämre konjunkturen.

Nyheter | 2013-01-18

- Bakgrunden till prissänkningen är den stora osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen som gör att köparna av trävaror och papper avvaktar och sänker sina inköpsvolymer, säger Roger Johansson, försäljningschef på Sveaskog i norra Sverige.

Med dalande efterfrågan försvagas priserna i marknaden och därför sänker Sveaskog inköpspriset på virkesråvara.

Mer information: