Nytt skydd mot snytbagge

Nytt skydd mot snytbagge

Varje år gnager snytbaggen sönder träd för flera miljoner kronor.
Svenska Skogsplantor har nu lanserat MultiPro, ett giftfritt skydd mot snytbaggen för plantor som är ett par år gamla.

Nyheter | 2013-10-28

Snytbaggen är en av de största farorna för skogsbruket. Baggen gnager i sig de späda plantskotten vilket gör att plantan dör. Träd för flera miljoner beräknas gå förlorade varje år.

Utan kemikalier

För några är sedan lanserade Svenska Skogsplantor det giftfria snytbaggeskyddet Conniflex för nyplanterade täckrotsplantor.
Nu finns även MultiPro, ett skydd för plantor som är ett par år gamla: Barrots- och TePlus-plantor

Redan sålt 400 000 plantor

Försäljningen av MultiPro började i våras och uppemot 400 000 MultiPro-plantor har redan distribuerats till kunderna i år.
Målet är en årlig försäljning på 10 miljoner plantor.

Papphylsa träs på plantan

Skyddet består av en enkel hylsa av papp som träs på plantan, över gröndelen och ned till rotknölen.
– Hylsan hindrar baggarna från att komma åt plantan. Det är en effektiv barriär mot angrepp, säger Holger Hansson, platschef på Kolleberga plantskola som förbereder och distribuerar MultiPro-plantorna.

Skyddar plantan i två år

MultiPro-hylsan skyddar plantorna mot snytbaggar i uppemot två år, jämfört med marknadens kemiska skydd som försvinner från plantan redan efter en eller ett par månader.
Det innebär att MultiPro- och Conniflexplantor har en högre överlevnadsgrad.
– En vinst med de mekaniska skydden är alltså att kunden inte behöver hjälpplantera i samma utsträckning, eftersom fler plantor överlever den första planteringsomgången, säger Holger Hansson.

För mer information: