Rätt lösning för varje kund

Rätt lösning för varje kund

Anpassad aptering av timmer, behov av ett visst sortiment och logistiska utmaningar. Alla affärer är unika. Varje år utvecklar vi på Sveaskog många innovativa och kostnadseffektiva lösningar från skog till kund.

Nyheter | 2013-01-04

Svenska sågverk, pappers- och massaindustrier samt energiföretag som värmeverk och kraftvärmeverk. I dessa kategorier återfinns merparten av Sveaskogs kunder. Totalt har vi 170 råvarukunder över hela landet.

Kundernas behov styr

Eftersom vi är en oberoende aktör på virkesmarknaden, utan egen industri, har våra kunder en central roll och deras önskemål är alltid vår utgångspunkt när vi utvecklar och säljer våra produkter och tjänster.

Råvaran kommer från den egna skogen, via import eller inköp från privata skogsägare eller från byten med andra skogsbolag. Det gör att vi kan tillhandahålla ett brett sortiment som tillsammans med våra kvalificerade tjänster och vår kunskap inom exempelvis logistik gör oss till en flexibel och pålitlig leverantör. Det är viktigt för att kunna möta kundernas önskemål om virke av rätt kvalitet, i rätt tid och enligt rätt specifikationer.

Öppenhet och dialog

Sveaskog vill vara en attraktiv affärspartner och kunna erbjuda anpassade lösningar. Därför är det viktigt för oss med öppna och goda kundrelationer, så att vi kan skapa lönsamhet för båda parter.

- Att fokusera på kunderna och deras behov är grundläggande för att vi ska kunna nå våra lönsamhetsmål. Det är viktigt att föra dialog med dem rörande vilka behov de har och vad vi kan göra för att öka värdet på deras produkter. Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som en innovativ och pålitlig partner, som kan utgöra en viktig del av deras löpande arbete för att utveckla processer och produkter, säger Tommy Nilsson, marknadsområdeschef på Sveaskog.

Det ställer ibland speciella krav på oss som leverantör, där vi måste hitta kostnadseffektiva lösningar i hela vår kedja från planering och produktion till logistik.

Kundanpassad aptering

En produktutveckling som blivit allt vanligare är anpassad aptering av timmer, vilket skapar ett högre värde för kunden. Det innebär att kunden får exakt de stockar den vill ha, med rätt dimensioner och längder. Till höger kan du läsa mer om hur vi på Sveaskog arbetat över tid för att tillgodose våra kunders behov, till exempel:

  • Att vi har kapacitet att leverera merparten av råvaran till Europas största kraftlinerfabrik.
  • Hur vi gör det lönsamt att leverera biobränsle med tåg även på kortare sträckor.
  • Hur vi specialanpassat sortimentet för att passa Ikeamöbler

Mer information:

Sveaskog som leverantör

  • Sveaskog har cirka 170 råvarukunder.
  • Omkring 13 procent av vår råvara levereras på den svenska virkesmarknaden.
  • Vi är Sveriges enda rikstäckande leverantör av biobränsle.

Läs mer

Smurfit Kappa Kraftliner - ingen vanlig pappersexercis