Remissyttrande: Målbilder för god miljöhänsyn

Sammanfattning

Sveaskog anser att de framtagna förslagen till målbilder och hänsyn möjliggör en förbättrad hänsyn i skog och mark och därmed en förbättrad måluppfyllelse kring Skogsvårdslagen och skogspolitiken.

Många aktörer har varit delaktiga under arbetet och det har getts tid till att diskutera olika åsikter och olika erfarenheter.  Sveaskog anser att dialogprojektet varit ett konstruktivt och lyckat sätt att tydliggöra vad en god praxis borde vara i skog och mark.

Målbilder anges för mycket vida områden och Sveaskog vill betona att vi ställer oss bakom Dialogens beskrivningar av Målbilder för god miljöhänsyn. Vi har dock förslag till tillägg och ändringar som vi finner viktiga i det fortsatta arbetet med att slutföra denna Dialogprocess.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.