Så mycket mindre bränsle drar bilarna som lastar mer

Färre lastbilar och färre turer ger mindre utsläpp och mindre slitage på vägarna. Det är i alla fall vad Sveaskog hoppas på med forskningsprojektet ETT-demo som drivs av Skogforsk. Nu har de första resultaten kring bränsleförbrukningen kommit.

Nyheter | 2013-07-04

Sveaskog Timmerbil
För det otränade ögat är det ingen skillnad mellan en ST-bil och en vanlig timmerbil, berättar Jeanette Edlund, projektledare för ETT-demo på Sveaskog. Men för den som tar en noggrannare titt så har en ST-bil två axlar extra och väger 74 ton istället för 60 ton.

Sedan i slutet av februari har Bennesveds åkeri kört i Småland med omnejd med en så kallad ST-bil åt Sveaskog. ST står för större travar. Den tar tolv extra ton timmer än en vanlig timmerbil. ST-bilarna består av en lastbil, dolly och trailer och vägar 74 ton, men är endast 24 meter lång.

Totalvikten följs upp

Bränsleförbrukningsdata har samlats in kontinuerligt sedan april och nu har de första resultaten kommit. Som diagrammet nedan visar bränner ST-bilen ut 13 procent mindre bränsle än en konventionell timmerbil per ton och kilometer. Eftersom dispensen som ST-bilen kör efter endast är tillåten för vikten under 74 ton är det väldigt viktigt att detta efterlevs. Därför följs totalvikten upp för varje lass

 

 

Bränsleförbrukning Diagram

Fler studier

Diagrammet visar totaltvikt (grön) samt maximalt tillåten vikt (röd). Dipparna är i de fall när lätt massaved har transporterats och man inte har kommit upp i rätt vikt. Skillnaden i resultaten är dock ej statistiskt säkerställd. Därför kommer en noggrannare studie att utföras av Skogforsk under sommaren.

Fler Studier 

 

För mer information