Sågverksföretaget Bergkvist-Insjön gör succé i Japan

Sågverksföretaget Bergkvist-Insjön gör succé i Japan

Från sågverksföretaget Bergkvist-Insjön levereras stora mängder sågat, torkat och exaktkapat virke till kunder i Japan. Kraven på råvaran är höga.
- Sveaskog är en viktig råvaruleverantör, säger Peter Eklund, vd för Bergkvist-Insjön.

Nyheter | 2013-02-26

Högt ställda kvalitetskrav på sågade trävaror gör att japanerna vänder blickarna mot Sverige. Idag är Japan den sjunde största exportmarknaden för svenska sågverk, med en sammanlagd volym på omkring 750 000 kubikmeter. För sågverket Bergkvist-Insjön, med anor från 1920-talet, är den största enskilda marknaden Japan. Så mycket som 42 procent av produktionen levereras dit.

- Vi har funnits på den japanska marknaden sedan 1992. Japanerna ställer höga krav och det gäller för oss att alltid vara på tårna. Men den som lyckas leva upp till förväntningarna blir gärna kvar i Japan under lång tid, säger Suzan Ljungemo, marknadschef på Bergkvist-Insjön. 

Sveaskog levererar apterad fura

Leveranserna från Bergkvist-Insjön till Japan utgörs i huvudsak av tre olika produkter: virke för konstruktion och för byggnation samt lamina – det vill säga specialsorterat virke som på plats i Japan förädlas till limträ avsett för bärande balkar och stolpar i huskonstruktioner. En stor del av råvaran som förbrukas av sågverket i Insjön förmedlas genom den egna köporganisationen Weda Skog.

Av tradition har granen efterfrågats mest i Japan, men furan börjar ta allt större utrymme då den anses ha hög hållfasthet och uppskattas för sin rödare färgnyans. Och med de japanska kundernas höga krav på kvalitet, dimension och leveranssäkerhet är det viktigt att hålla ihop hela kedjan, från skog till såg och vidare till slutkund.

- Uppemot tjugo procent av det virke vi idag skickar till Japan är fura, och där kommer Sveaskog in som en viktig råvaruleverantör, säger Peter Eklund, vd för Bergkvist-Insjön. 

”Förtroendet är ömsesidigt”

Sveaskog levererar både gran och fura till Bergkvist-Insjön, men det är som huvudleverantör av fura som Sveaskogs logistik och leveransstabilitet är affärsavgörande. Redan vid avverkningen tas även ett intervall ut, som via BergkvistInsjön styrs mot vidareförädling till limträ i Japan. Det är ett fåtal dimensioner av hög kvalitet, finkvistigt och senvuxet, som väljs ut och apteras med hög noggrannhet.

- Rätt kvalitet, rätt längd och hög precision i tid är avgörande för hela affärsupplägget. Vi är helt beroende av stabilitet i flödet från skogen. Och det kan vi kommunicera till Sveaskog, säger Peter Eklund.

För Sveaskogs säljare i Bergslagen, Mats Tegmyr, är förtroendet ömsesidigt. Relationen med Bergkvist-Insjön är av gammalt datum och med högt ställda krav på säkra leveranser av en homogen råvara.

- Vi har stor respekt för Bergkvist-Insjöns affärsidé. Det är ur deras affär som värdet på skogen skapas, och där vill vi naturligtvis vara med, säger Mats Tegmyr.

Hela artikeln publicerades ursprungligen i Forum Sveaskog nummer 1 2013. 

Bergkvist Insjön

  • Grundades 1926.
  • 120 anställda.
  • 85 procent av produktionen går på export, med Japan som största enskilda marknad.
  • 2006 investerades i en ny såglinje som då var en av de modernaste i Europa.
  • Råvarubolaget Weda Skog ingår i företaget. Norska Moelven är delägare.

 

Trä i Japan

  • På en yta stor som Norge bor 125 miljoner människor. Fram till 2008 byggdes en miljon bostäder per år, varav 45 procent av trä.
  • Sedan dess har husbyggandet minskat, men å andra sidan har andelen trähus ökat.
  • Jordbävningen och tsunamin 2011 har inte medfört någon märkbart högre byggaktivitet.