Se filmer om morgondagens skogsmaskiner

Se filmer om morgondagens skogsmaskiner

Klenträdsgallring, ST-fordonet och en ny drivare som både skördar och lastar. Det var några av innovationerna som visades på Sveaskogs teknikexkursionen i Kosta.
– Det här banar väg mot framtidens skogsbruk, säger Lennart Hult, teknikspecialist på Sveaskog.

Nyheter | 2013-09-10

I slutet av augusti samlades tjugosex anställda från Sveaskog i Kosta utanför Växjö för en tvådagars teknikexkursion.

– Vi vill inspireras av dagens teknik och metoder och se vad som väntar bakom hörnet, säger Urban Nordmark, teknisk chef och arrangör tillsammans med Lennart Hult och Mikael Grahn, avverkningsledare i Växjö.

– Sverige ska vara fossilfritt år 2050. I omställningen till biobränsle kommer skogsbruket ha en nyckelroll, säger Bengt Karlsson, produktutvecklare inom bioenergi på Sveaskog.

Modern gallring av klena träd

HedeDanmark visade upp sin maskin Timberpro för klenträdsgallring i ungskog. Med hjälp av Timberpro avverkar det danska skogsföretaget småstammar som används för biobränsle. Sven-Åke Gustavsson på Green Carrier System AB visade ett vridbart lastrede anpassat till chassit från Timberpro och är tänkt som en slutavverkningsdrivare.


HedeDanmark visade Timberpro som både är en drivare och skotare. Foto: Jonas Ljungdahl

Fiberdrive både avverkar och lastar

Programmets kanske mest spektakulära teknikinnovation var Fiberdrive. Innovatören Christer Lennartsson har byggt drivaren som både avverkar och direktlastar. Utmärkande för prototypen är de massiva drivhjulen fram och bak och snabbfästet som kan byta mellan skördaraggregat och grip.

– Med färre överfarter minskar markpåverkan och man kan uppnå upp till trettio procents energibesparing per kubikmeter, säger Christer Lennartsson.

Lastar upp till 50 kubik

Bennesveds Åkeri AB visade upp en av Sveriges få ST-bilar i bruk. ST står för Större Travar och den 74 ton tunga och 23 meter långa jätten lastar upp till 50 kubikmeter jämfört med vanliga 37. Entreprenören Granås visade avverkning på mossmarker med en ny typ av markskonare samt andra hjälpmedel för att skona marken.

– Nu åker vi hem med nya idéer, konstaterar Tobias Norrbom, produktionstekniker i Bergslagen på Sveaskog. Han menar att exkursionen som mötesplats är minst lika viktigt som uppvisningarna.

– Genom att utbyta erfarenheter och idéer knyter vi ihop företaget under de här två dagarna, säger Tobias Norrbom.

Nya metoder och gott samarbete

Lika viktig som tekniken är yrkesskicklighet, gott samarbetet och att våga prova nya arbetssätt. Maskinförarna i Växjös lag 8616 statuerade goda exempel genom sin avverkningsmetodik för effektiv skotning med 2+1 väg och påhängsvagn.

Gäller att bejaka nya idéer

Mellan uppvisningarna diskuterades bland annat hur alla anställda kan skapa förutsättningar för att bli mer mottaglig för nya arbetssätt och ny teknik.

– Vi som chefer måste vara där och smörja med idéer och resurser och bejaka nya idéer, menar Hans Welff, marknadsområdeschef på Sveaskog.

Ny teknik och nya metoder i fokus

Teknikexkursionen ägde rum i Kosta knappt sex mil utanför Växjö den 27-28 augusti. Under exkursionen visades ny teknik och nya arbetssätt i skogarna kring Sävsjöström och Kosta. 

Programmet innehöll: 

  • Klenträdsavverkning med timberpro. 
  • Timberpro som drivare. 
  • Avverkning på mossmarker inklusive med en ny typ av markskonare. 
  • Skotare JD 1510 med påhängsvagn. 
  • Ställa fröträd som kan avvecklas rationellt. 
  • Avverkningsmetodik för effektiv skotning och drivarprototypen fiberdrivare.