Skogen en viktig del i ett fossiloberoende samhälle

Skogen en viktig del i ett fossiloberoende samhälle

Den 16 december presenterades utredningen "Fossilfrihet på väg" för regeringen. En viktig del i omställningen från det fossilberoende samhället till ett förnybart samhälle är skogen, inte minst biodrivmedel från skoglig råvara. Sveaskog är med och stödjer denna utveckling.

Nyheter | 2013-12-17

- Förnybara drivmedel är en viktig del för att morgondagens energisystem ska vara klimatvänligt. Sveaskog har genom SunPine visat att det går att gå från ord till handling och vi kommer framgent att vara aktiva för att visa att det går att producera en ännu större volym förnybart drivmedel från skogen, säger Per-Olof Wedin, vd i Sveaskog.

Utredningen "Fossilfrihet på väg", innehåller över 1 000 sidor analyser och förslag till hur svenska vägfordon ska klara sig utan fossila drivmedel. Några av förslagen är följande:

  • En högre skatt på diesel och en kilometerskatt för tunga lastbilar och lätta fordon
  • Längre och tyngre fordon ska tillåtas på delar av vägnätet
  • Elektrifiering av vissa delar av vägnätet
  • En högre kvotplikt för biodrivmedel

- Nu ska vi analysera vilka huvudlinjerna är i utredningen och därefter fortsätta att berätta hur skogen är en naturlig och effektiv pusselbit i att ställa om från det fossila till det förnybara. Svensk energipolitik ska givetvis bygga på våra egna resurser och dessa är ju inte minst skogen, säger PO Wedin.

För mer information: