Snabbare betalt med ny mätmetod

Snabbare betalt med ny mätmetod

Dagens metod att mäta in och få betalt för grot innebär långa ledtider för entreprenörerna, ibland uppåt ett år. Sveaskog har utvecklat ett nytt sätt som minskar tiden avsevärt och som dessutom ger bättre kontroll över det egna grotlagret.

Nyheter | 2013-07-29

Grot, stubbar och ris är ett komplext material att mäta, vilket både leverantörer och entreprenörer fått erfara. Efter avverkning skotas groten ut till vägkanten där den blir liggande upp till ett år innan den transporteras vidare till en av Virkesmätarföreningens stationer för inmätning. Först då kan volymen och värdet på groten fastställas för entreprenören.

Vägs direkt vid vägkanten

I ett utvecklingsprojekt har Sveaskog tagit fram en lösning som innebär att groten vägs i ett tidigare skede.

– Nu kan vi väga in groten direkt vid vägkanten vilket innebär att entreprenören kan få betalt mycket tidigare, säger Jim Edström, produktionstekniker på Sveaskog i Arvidsjaur och den som ansvarat för projektet.

Mellan kranspets och grip

Med en våg som placeras mellan kranspetsen och gripen på grotskotaren vägs groten. Våglänken känner av spänningen i materialet, vilket omvandlas till ett viktmått på grotlasset. Vikterna ackumuleras över dagen, varefter en sammanräkning av hela objektet sker. En datafil skickas till SDC, Skogsnäringens IT-företag, varje kväll. Lösningen gör det alltså möjligt att skapa en produktionsfil varje dag.

Bättre kontroll över lagret

Både entreprenören och vi på Sveaskog kan dra nytta av den nya metoden. Entreprenören slipper uppskatta volymen samt mäta vältornas längd, bredd och höjd och kan få sin betalning tidigare.

– Sveaskog får säkrare siffror över vad som är framskotat och vad vi har i lager. Det gör att vi kan bli säkrare i våra leveranser. Det innebär även att vi kan reglera objekten snabbare, säger Jörgen Westman, entreprenadinköpare på Sveaskog i Piteå.

Testerna med den nya utrustningen har fungerat bra. Den sista pusselbiten att få på plats är en kontrollmekanism. Vågen använder en testvikt på 406 kilo och om avvikelserna i grotlasset är större än plus eller minus två procent återupprepas mätningen.

– Vad vi jobbar med nu är en kontrollmekanism i vågen, den kommer med en ny programversion under mars, säger Jim.

Inspiration från Finland

Projektet inleddes för två år sedan.

– Först testade vi en lösning där vågen var placerad på balkar i lastutrymmet på skotaren. Det fungerade bra för rundvirke, men inte för grot. Vi blickade därefter österut och kom i kontakt med en vågtillverkare i Finland. Där används kranspetsvågar i stor utsträckning, berättar Jim.

Kranspetsvågen har testats på en grotskotare vid Isakssons Terrängtransport i Överkalix, en entreprenör som varit med under hela projektet gång.

– Vi har också samarbetat med Virkesmätarföreningen VMF Nord och fått tankar om kontrollfunktionen, säger Jim.

Löpande kontroller

VMF kommer framöver att fungera som en utomstående revisor som granskar att Sveaskogs egna hanteringsrutiner och kalibreringar efterföljs men även att felmarginalen håller sig inom rätt värden att avvikelser identifieras.

– Intresset från entreprenörerna är stort. De är intresserade av att arbeta på ackord istället för mot tim-tid för att få ett incitament att rationalisera och bli effektivare. Under 2013 kommer vi att få se fler som monterar en våg på sina maskiner, det är jag helt övertygad om, avslutar Jörgen.

 

Så här ser vågen ut ouppackad.

Våg

För mer information 

Mer tillförlitliga uppgifter

  • Projektet Kvalitetsgranskad grotmätning startade 2011 och har som syfte att få bättre och säkrare uppgifter om volymerna grot vid ett tidigare skede än vad som sker idag. Det sker med hjälp av en kranspetsvåg på grotskotaren. De uppmätta vikterna summeras och rapporteras in till SDC varje kväll.
  • Projektet har genomförts i samarbete med VMF Nord (Virkesmätarföreningen) och testats vid Isakssons Terrängtransport i Överkalix.

 

Läs mer

SDC

VMF Nord