Sök till arbetsledande vägtekniker

I november startar en helt ny utbildning för personer som arbetat några år och som vill ta klivet till arbetsledande befattning som vägmästare, projektör eller vägområdesansvarig. Framöver väntas många lediga jobb.

Nyheter | 2013-08-22

Vägtekniker

Behovet av personal som kan arbeta som vägmästare, som kan projektera för nya vägar och som kan ansvara för att underhålla vägar är stort, både hos Sveaskog men framför allt hos Svevia och konsultfirmorna.

– Tidigare fanns en väg- och vattenutbildning på gymnasienivå, men det gör det inte längre. På 70-talet utbildade även de tekniska instituten och det fanns den treåriga tekniska fackskolan. Det som finns idag är högskoleingenjörer med en mer teoretisk inriktning. Men vi behöver de som driver jobb ute på fältet samtidigt som de arbetar med administrativa uppgifter, säger Kjell-Åke Kjellberg, Sveaskogs vägspecialist med övergripande ansvar för företagets vägnät.

Utformad av ledande branschaktörer

För att tackla behovet har tre ledande företag inom branschen gått samman och utformat en ny utbildning som kommer att starta på Liljaskolan i Vännäs hösten 2013. Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning på 73 veckor, varav 23 veckor praktik. Några centrala kurser är väggbyggnadsteknik, miljö, ledarskap, entreprenadjuridik och upphandling. Under praktiktiden kommer eleverna att arbeta parallellt med en vägmästare och få pröva på olika delar; projektering, byggande och underhåll. Totalt rör det sig om 20 utbildningsplatser.

– Utbildningen riktar sig till personer som arbetat några år inom branschen. Det kan till exempel vara personer anställda vid entreprenadföretag eller en grävmaskinist som jobbat ett par år och nu är nyfiken på ett arbetsledande jobb, säger Kjell-Åke Kjellberg.

Stort behov

Vid Sveaskog arbetar idag sex vägmästare med ansvar för olika geografiska områden. Inom några år behövs åtminstone tre nya tjänster tillsättas som ett resultat av pensionsavgångar.

– På sikt har Tyréns, ett konsultbolag inom samhällsbyggnadssektorn, behov av flera 100 nya medarbetare inom vägområdet. Svevia, som bygger och underhåller de svenska vägarna, skulle kunna svälja flera årskullar, säger Kjell-Åke Kjellberg.

Han har själv arbetat som vägtekniker och tycker det är ett fritt arbete.

– Du rör dig mycket, träffar mycket folk, förhandlar med entreprenörer och jobbar med upphandlingar.

Studerande från hela Sverige

Liljaskolan är en kommunal gymnasieskola som även ger vuxenutbildning och ligger utanför Umeå. Här studerar drygt 900 gymnasieelever från omkring 60 kommuner och 200 vuxenstuderande från hela Sverige som bor på internatskolan.

Sista ansökningsdag till väg- och anläggningstekniker är 20 september och utbildningen startar i november 2013.

Fakta

 • Så söker du till Liljaskolan i Vännäs
  För ytterligare information och ansökan, kontakta Liljaskolan i Vännäs,www.liljaskolan.se,
  Kurt-Ivan Sandberg, studie- och yrkesvägledare, 0935-145 52,
  E-post kurt-ivan.sandberg@educ.vannas.se, eller rektor Mathilda Idhult 0935-146 00.
 • Att jobba som vägmästare
  Sveaskogs vägmästare har ansvar för olika regioner. Vägmästaren i Norrbotten underhåller 1500 mil vägar och ser till att ca 10 mil nya vägar byggs varje år. Huvuddelen av arbetet innebär att projektera för dessa och att upphandla entreprenörer som producerar och underhåller vägarna. Totalt bygger Sveaskog omkring 25 mil nya vägar varje år.
 • Gedigen kursplan
  Arbetet med kursplanen för den nya utbildningen har pågått i ett och ett halvt år. I ledningsgruppen finns företrädare från Sveaskog, SLU, Svevia, Skogsstyrelsen, Tyréns, Liljaskolan och Sveriges Åkeriföretag Norr.