Spelet om Sveaskogs värderingar

Spelet om Sveaskogs värderingar

Kundfokus, innovation och öppenhet är några ledord i Sveaskogs verksamhet. Men vad innebär de egentligen i praktiken? Forum Sveaskog satte sig vid spelbordet när ett av företagets maskinlag funderade på kluriga frågor i spelet om tillväxt på nya sätt.

Nyheter | 2013-07-24

Vi ses i skogen utanför Skultuna, två mil norr om Västerås i Västmanland. Utanför servicesvagnen står en röd gallringsskördare. Skördarförarna Michael Johansson och Mats Olsson fyller som bäst på olja och diesel i maskinen.

Hans Karlström är avverkningsledare på Sveaskog, med ansvar för fem arbetslag. Idag har han samlat avverkningslaget Skogens Ferrari för att spela ”Tillväxt på nya sätt: Kunskap, dilemma och reflektion” – ett spel som Sveaskog utvecklat för att alla medarbetare ska få möjlighet att reflektera kring företagets värderingar och vision.

Uppgift att lösa dilemman

De fyra personerna i arbetslaget samlas i en servicevagn och spelet börjar. Skotarföraren Kent Andersson slår tärningen, flyttar sin spelpjäs och drar ett kort med ordet ”Dilemma”. Frågan handlar om att en kollega tycker att konflikter är obehagliga och en annan tycker de är uppfriskande. Dilemmat gäller hur de ska de lösa situationen.

– Jag lyssnar till min kollega vad hon eller han har att säga. Men jag kan också tala om att jag inte tycker att tonen behöver vara så aggressiv, förslår Kent Andersson.

Kunskap och reflektion

Skördarförare Mats Olsson ögnar igenom pappret som beskriver Sveaskogs värderingar:

– Du får en poäng för att du löste problemet tidigt och tydligt och så kan du få en poäng för att du visar dig själv respekt genom att säga ifrån att den där tonen inte är rätt att använda på jobbet.

Spelet går vidare. Vissa frågor handlar om kunskap och fakta och andra är mer reflekterande. Gunnar Brandt drar ett reflektionskort. Om han fick välja fritt, vilket jobb inom Sveaskog skulle han då vilja ha?

– Oj, det var inte lätt. Ett jobb med mer kundkontakt tror jag. Kanske inköpare. Får man säga vd, undrar Gunnar och skrattar.

Nya värderingar födde idén

Karin Ericsson är personalchef på Sveaskog. Hon berättar att idén till spelet föddes när företaget under vintern 2012 tog fram en ny vision och nya värderingar.

– Det är varje medarbetare på företaget som ska leva våra värderingar varje dag på jobbet. Därför ville vi hitta något som på ett seriöst och lekfullt sätt tar upp viktiga diskussioner till ytan, och då kom vi på idén till spelet, berättar hon.

Vad har du fått för reaktioner från medarbetarna så här långt?

Karin Ericsson igen: 
– Det är övervägande positiva reaktioner, vilket känns väldigt roligt. Många synpunkter handlar om att det är viktigt att diskutera. Vi tror ofta att vi har samma värderingar, men det är under diskussioner vi märker om det verkligen stämmer. Jag funderar redan på hur vi kan utveckla en förbättrad version av spelet.

Tankar om spelet

Personalavdelningen på Sveaskog har under ett års tid fångat in synpunkter på spelet från hela företaget. Här är några tankar och reflektioner som kommit fram:

 • Vi har i grunden samma värderingar, men olika sätt att formulera oss, vilket visar vikten av att vara öppen för diskussion.
 • Det är lätt att säga att man ska göra på ett sätt, men svårare att utföra.
 • Vi är stolta över vår egen kompetens. Vi har mod att agera och att ta tag i saker snabbt och beslutsamt.
 • Hur långt sträcker sig mitt ansvar för andras beteende?
 • Spelet har påmint oss hur viktigt det sociala samspelet är i en grupp, så att alla vågar säga till när det uppstår problem.
 • Man kan se saker på många olika sätt. Var och en tänker på sitt sätt, svårt att tolka in hur andra tänker.
 • Sunt förnuft räcker långt. 

För mer information

Sveaskogs fem övergripande mål

 • Ökad lönsamhet
 • Nöjda kunder
 • Vara den mest attraktiva arbets- och uppdragsgivaren
 • Ledande i innovation och effektivitet
 • Vara ledande inom hållbart skogsbruk