Stenvalls Trä köper BAC – och blir starkare

Köpet av sågverket BAC ger Stenvalls Trä möjligheter att producera råspontluckor och byggkomponenter. Men även att måla produkter i egen regi. För Sveaskog innebär affären att en viktig kund ytterligare stärker sin konkurrenskraft.

Nyheter | 2013-06-26

Familjeföretaget Stenvalls Trä, med huvudkontor i Sikfors mellan Älvsbyn och Piteå, fortsätter att växa. Sista veckan i maj återupptogs en del av produktionen på sågverket BAC utanför Luleå, som gick i konkurs hösten 2013. Stenvalls tog över sågverket 15 maj.

Fördubblar produktionen

- Vi har som målsättning att på tre till fem års sikt fördubbla vår sågproduktion till 400 000 kubikmeter och samtidigt behålla andelen vidareförädlat på ungefär 50 procent. Då kommer inte våra befintliga anläggningar att räcka till. Därför passar köpet av BAC alldeles utmärkt, säger Anders Nordmark, vd på Stenvalls Trä.

Produktionsökningen blir möjlig framförallt genom investeringen i en ny såg på Lövholmen i Piteå. Den tas i bruk i augusti.

Luckspikningen är i gång

BAC är känt som en specialist på råspontluckor, byggkomponenter och målade produkter från det egna måleriet. Ledningen för Stenvalls funderar nu på hur det kan utnyttjas på bästa sätt.

– Luckspikningslinjen startade vi igen i slutet av maj. Efter sommaren ska vi titta närmare på hur övrig utrustning kan användas optimalt. Det som ligger närmast är naturligtvis de produkter som BAC var specialiserade på, säger Anders Nordmark.

Stora synergieffekter

BAC hade fram till konkursen en hel del kunder inom bygghandeln. Där ser Anders Nordmark stora möjligheter till synergieffekter, inte minst med tanke på att Stenvalls-koncernen omfattar fyra XL-Bygg-varuhus.

Sveaskog och Stenvalls affärsrelation har pågått i mer än 20 år. Sveaskog har sålt timmer av tall och gran och köpt tillbaka massaved och flis som sålts vidare. Volymerna har över tid vuxit stadigt i båda riktningarna.

En ökad produktion av råspontluckor innebär att Stenvalls framöver kommer att få ett ökat behov av gran.

Vill optimera leveranserna

– Vi vill såga mer gran i Sikfors för BAC:s räkning. Det timret hoppas vi kunna köpa av Sveaskog. Företagen har en bra relation som jag tycker fungerar alldeles utmärkt, säger Anders Nordmark.

Roger Johansson, försäljningschef på Sveaskog, håller med, och tycker att den hela tiden utvecklas:

– På senare år har vi inom Sveaskog arbetat intensivt med att ta fram mer kundanpassade produkter. Framförallt handlar det om att minska spillet genom att kapa timret i rätt längder. Stenvalls är ett bra exempel på hur vi genom kommunikation om kundens behov kunnat optimera våra leveranser och spara pengar åt båda företagen.

Fakta Stenvalls Trä AB (koncern)

  • Antal anställda: cirka 200
  • Omsättning: cirka 700 miljoner kronor
  • Företag: Stenvalls Trä, Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet fastighets AB, XL Bygg Stenvalls, Kallax Flyg AB, Genesis IT
  • Viktigaste produkter: förädlade trävaror (Stenvalls Trä AB)