Stor efterfrågan på Conniflex

Stor efterfrågan på Conniflex

Efterfrågan på Svenska Skogsplantors plantskyddsprodukt Conniflex har ökat kraftigt. Nu investerar Bergvik Skog i ytterligare en Conniflexlinje.

Nyheter | 2013-10-10

Hallå där, Lena Sammeli-Johansson, vd för Sveaskogs dotterbolag Svenska Skogsplantor. Vad betyder det för er att Bergvik Skog väljer att göra den här investeringen även för sin plantskola i Sjögränd?
– Vi känner oss glada och stolta. Det är en bekräftelse på att Conniflex både är en stark produkt och ett starkt varumärke. Eftersom Bergvik Skog sedan tidigare har en Conniflexlinje är det dessutom ett kvitto på att de är nöjda med vår produkt.

Vad är det för slags anläggning som Bergvik Skog har valt att investera i?
– Själva Conniflex-skyddet består av ett vattenbaserat lim och sand som sätts fast på plantan. Det blir som skyddsväst för plantan. Den maskinella utrustningen för processen är omfattande och innehåller tre moment: limning, sandning och torkning. Det är en ytterligare anläggning för denna procedur som vår återförsäljare BCC AB har sålt till Bergvik Skog och som levereras och installeras under hösten 2014.

Vilka blir fördelarna med den Conniflexlinje som ska levereras jämfört med den som i dag finns på Bergvik Skogs plantskola i Sjögränd?
– Conniflexbehandling är en modern giftfri skyddsmetod som ger en betydligt bättre arbetsmiljö framförallt jämfört med insekticider. Det är dessutom positivt för djur och natur. Insekticider är skadliga för vattenlevande organismer.

Hur ser marknadsintresset ut i övrigt för Conniflex?
– Det är väldigt stort. Totalt sett har det levererats 60 miljoner Conniflexbehandlade plantor de senaste fyra åren enbart från Svenska Skogsplantor. Nästa år väntas vi sälja 30 miljoner Conniflexbehandlade plantor. Den totala behandlingskapaciteten för Conniflex i Sverige motsvarar i dag ungefär hälften av behovet för täckrotsplantor.

Hur ser intresset ut bland andra företag för en anläggning likt den som Bergvik Skog investerat i?
– Andra aktörer i Sverige är också intresserade av liknande anläggningar, samtidigt som producenter i andra nord- och mellaneuropeiska länder vill veta mer om Conniflex. En internationell lansering kan vara aktuell.

För mer information:

Fakta

  • Conniflex är ett mekaniskt skydd av sand och lim som skyddar skogsplantor mot skadedjursangrepp. 
  • Satsningen medför en minskad användning av kemikalier. Det innehåller inga insektsdödande kemikalier. 
  • Bakom produkten står Sveriges största skogsägare Sveaskog och dotterbolaget Svenska Skogsplantor.