Sveaskog avslöjar djurens iskalla knep

Vinterns snö och kyla ställer till stora problem för skogens djur. Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert berättar vilka som har utvecklat de bästa lösningarna.

Nyheter | 2013-02-05

- Det är en extrem och fantastisk egenskap att faktiskt kunna överleva en svensk vinter med tjäle i marken, minus 20 grader och snöstorm. Men ändå är det ganska många av våra arter som har valt att stanna. De har utvecklat olika knep för att överleva, säger Stefan Bleckert.

För att sätta allt i perspektiv bör man påminnas om att rekommenderad kyla för en frysbox är ungefär minus 18 grader. En temperatur som inte på något sätt är ovanlig, framför allt inte i våra nordligare delar av landet. I denna naturens frysbox ska alltså djur och växter hitta mat och hålla sig varma. Oavsett om man är en spindel, en fågel eller en älg.

"Norden är en väldigt bra plats att leva på"

Under tidens gång har olika arter utvecklat olika sätt att hantera kylan. Sveriges minsta fågel, kungsfågeln, är en art som evolutionärt inte riktigt bestämt sig. Ungefär hälften stannar kvar och hälften flyger söderut. Beroende på år får man sedan se vilken av grupperna som fattade det bästa beslutet, om kylan i Sverige blev för hård eller om stormar och olika slags fiender på väg söderut var ännu värre.

- Många frågar sig varför fåglarna inte stannar nere på kontinenten året om för att slippa vintern, men saken är den att Norden är en väldigt bra plats att leva på med mycket mat och relativt få fiender jämfört med till exempel Afrika.

Djuren gör som människorna

Nyckeln till att klara sig är, enligt Stefan Bleckert, att hålla sparlågan nere så gott det går. Att med minsta möjliga ansträngning få ut så mycket som möjligt, något som kan vara svårt eftersom man skapar värme genom att förbränna mat. Jakten och tillgången på mat är alltså helt avgörande. Även vi människor har utvecklat knep genom årens gång, allt ifrån tjockare husväggar till få fönster. Men numera är det trots allt en annan lösning som är vanligast.

– Det är bara att titta på statistiken och inse att Thailandstrategin har slagit igenom stort. Jag vet inte om den är allra bäst, men den måste nog vara mest populär.

  • Genom att på hösten samla döda möss och småfåglar i fågelholkar skapar sparvugglan sitt eget lilla kylskåp. Där kan den äta i lugn och ro under vintern medan stormen viner utanför.

  • De korta och lite klumpiga vingarna kommer väl till pass under vinterhalvåret, då nötkråkan skickligt gräver upp de hasselnötter som gömts under hösten.

  • Genom att sänka sin ämnesomsättning kan björnen ligga i dvala flera månader i sträck. Under hösten äter de mycket för att ha en fettreserv över vintern.

  • Att ensam är stark är en myt. Stjärtmesen samarbetar i flock och har insett att det kanske blir lite mindre mat åt gången, men att risken för att bli helt utan minskar betydligt.

För mer information: