Sveaskog delar ut en kvarts miljon kronor

Sveaskog delar ut en kvarts miljon kronor

Bor du eller har du släkt i Skagerhults församling? Då kan julafton ha kommit tidigt i år. Sveaskog avser nämligen avsluta – permutera – Wachtmeisters minnesfond, med 274 000 kr i tillgångar.

Nyheter | 2013-11-26

Anledningen till permutationen av Wachtmeisters minnesfond är att andelen sökande varje år varit för liten och administrationen tyngande.

– Det är ett initiativ som vi tagit och som Kammarkollegiet tyckte var en god idé. Därför har vi kunnat genomföra stadgeändringarna. Nu går vi ut till medarbetare och allmänhet med information att vi vill dela ut stiftelsens tillgångar i ett slag, säger Viveka Beckeman, chefsjurist Sveaskog.

Bidrag kan lämnas vid sjukdom

De personer som nu har rätt att söka bidrag ur Wachtmeisters minnesfond är i första hand Hasselfors Bruks AB:s anställda, eller före detta anställda, eller medlemmar av sådana personers familjer och i andra hand boende i Skagerhults församling eller medlemmar av sådana personers familjer.

– Bidrag kan lämnas som hjälp vid sjukdom eller som bidrag till andra behjärtansvärda ändamål, som bidrag till tandvård, konvalescentvård eller omskolning. De som anser sig kallade att söka skickar in en ansökan till oss så tar vi ställning, säger Viveka Beckeman.

Sista ansökningdag 13 december

Minnesfondens tillgångar uppgår till cirka 274 000 kronor och Sveaskogs förhoppning är att kunna dela ut allt.

Sista ansökningsdag är 13 december 2013.

I ansökan ska anges vad man avser använda bidraget till och varför man är i behov av ekonomiskt stöd. Som sökande måste man kunna visa att man uppfyller kraven för rätten att söka.

Ansökan skickas per mail eller post till Linnea Lundkvist på stab Juridik:

Sveaskog Förvaltnings AB

att. Linnea Lundkvist

105 22 Stockholm

Linnea.lundkvist@sveaskog.se