Sveaskog köper stor skogsegendom i Bergslagen

Sveaskog köper stor skogsegendom i Bergslagen

Sveaskog förvärvar en 880 hektar stor skogsegendom i Bergslagen, varav 780 hektar är produktiv skogsmark.
- Vi har några av våra största virkeskunder i området. Egendomen kompletterar och stärker vårt befintliga innehav mycket bra, säger Björn Larsson, fastighetsansvarig vid Sveaskog.

Nyheter | 2013-04-18

Det är en fastighet som framför allt kommer att leverera massaved till Frövi Bruk och timmer till sågverket i Skinnskatteberg som nu förvärvas.

- För oss ligger den på en bra plats och vi förstärker vårt nuvarande innehav i området. Egendomen gränsar till Sveaskogs befintliga innehav. Med köpet förstärker vi vår kärnverksamhet skogsbruk och förbättrar våra möjligheter att leverera till våra virkeskunder, säger Björn Larsson.

Säljare är en privatperson som bjudit ut egendomen på den öppna marknaden genom mäklare. 

Storaffärer mindre vanliga

Sveaskog gör mellan 15 till 30 skogsförvärv årligen, men köp i denna storleksordning genomförs mera sällan. Det senaste större förvärvet var Hedlandet utanför Eskilstuna 2009 som köptes av landstinget i Södermanland, för avsättning hos industrikunder i Mälardalen. En större skogsmarksaffär tar tid att genomföra. Köpprocessen tar ofta upp emot ett halvår, från att Sveaskog genomför fältkontroll, värderar, lämnar bud, förhandlar och skriver avtal. Affären kräver även ett förvärvstillstånd som lämnas av Jordbruksverket. 

Fler försäljningar än köp

Generellt säljer Sveaskog mer skogsmark än företaget köper. Under 2012 köptes ett par tusen hektar, samtidigt som närmare 15 000 hektar såldes i hela Sveaskog.

- År 2002 fick vi uppdraget att avyttra tio procent av innehavet för att förstärka det enskilda skogsbruket. Fram till idag är åtta procent i markförsäljningsprogrammet genomfört. Vi räknar med att vara i mål om cirka fem år, men samtidigt är avyttringarna konjunkturberoende, säger Björn Larsson. 

Vid vilka tillfällen köper Sveaskog mark?

- Vi har ett långsiktigt kundperspektiv och köper mark i områden där vi bedömer efterfrågan på virkesmarknaden vara långsiktigt stark och i Götaland och Svealand, där vi idag har mindre och mera splittrade innehav, säger Björn Larsson.

För mer information:

Björn Larsson

Björn Larsson

Fastighetschef