Sveaskog talade om ekosystemtjänster

Sveaskogs miljöchef Olof Johansson var en av deltagarna i en paneldiskussion måndagen den 25 november på Regeringskansliet som avhandlade ekosystemtjänsternas betydelse för näringslivet.

Nyheter | 2013-11-26

Se diskussionen här nedan eller på regeringens hemsida. Seminariets första del hölls på engelska och den andra hölls på svenska. Olof Johanssons huvudanförande börjar 46:00 (under den första delen)

 

För mer information:

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Olof

Född 1958.
Anställd sedan 1988.

Biolog. 

Tidigare roller i Sveaskog bland annat skogsskötselchef och miljöchef. Tidigare ordförande i FSC International. 

Övriga uppdrag: Ordförande i Sveaskog Timber och i SIS Tekniska kommitté Hållbarhetskriterier för Bioenergi. Mångårig internationell ordförande för Forest Trends.