Sveaskog vill se förändring inom älgförvaltningen

Sveaskog vill se förändring inom älgförvaltningen

Regeringens vision Skogsriket vill skapa nya jobb på landsbygden genom att bättre ta tillvara skogens alla värden. Den 27-28 november håller Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten konferens i Piteå om hur förslaget att nå dit ska utformas. 

Nyheter | 2013-11-07

Hallå där Ronny Löfstrand, skogsskötselexpert på Sveaskog, som ska leda ett seminarium under konferensen. Vad kommer du att tala om?
– Jag och skogsbruket ser med bakgrund av de oacceptabelt höga betesskadorna behov av förändring i älgförvaltningen.

Hur knyter detta an till att bättre kunna tillvarata skogens alla värden?
– Vi har en utvecklingstrend för två naturresurser i Sverige som båda pekar uppåt: tillgänglig skogsråvara, hur den har ökat de senaste 50 åren, och utvecklingen av våra viltstammar sedan 1830-talet. Denna utveckling har fört oss till ett vägskäl nu när klövviltet påverkar skogsbruket i en sådan omfattning att vi inte kan blunda för problemen utan något måste göras.

På vilket sätt har detta lett oss till ett vägskäl, menar du?
– Sverige är i dag inte bara ett skogsrike utan har också blivit ett land med väldigt starka viltstammar. Nu måste beslutsfattare och samhälle hitta en bra avvägning mellan skogs- och viltresurserna.

Jag kommer i mitt seminarium att belysa hur skadenivåerna ser ut i ungskogarna runtom i landet och vilka olika värderingar som står emot varandra i den här frågan.

För mer information:

Ronny Löfstrand

Ronny Löfstrand

Viltspecialist