Svensk råvara ger framgångsrikt kraftpapper

Svensk råvara ger framgångsrikt kraftpapper

De starka fibrerna i vår svenska skog är grunden för Nordic Papers internationella framgång. Förra året blev det rekordförsäljning - och även framtiden ser ljus ut.
– Vi är redan marknadsledande i flera av de segment vi jobbar inom, och den positionen ska vi behålla, säger Björn Carlsson, försäljningschef på Nordic Paper 

Nyheter | 2013-09-24

Att pappersindustrin skulle befinna sig i en kris märks inte mycket på Nordic Papers anläggning i värmländska Bäckhammar. Men så är det inget vanligt papper som tillverkas här: nischinriktningen på kraftpapper och fettresistent papper har visat sig mycket lyckosam. Här, och på systeranläggningen i Åmotfors, tillverkas årligen 170 000 ton kraftpapper som så småningom blir till exempelvis säckar, papper till stålindustrin och omslagspapper.

Världsledande inom fettresistent papper

Inom segmentet fettresistent papper, eller greaseproof-papper som det också kallas, är koncernen världsledande. I Säffle och Greåker tillverkas varje år 55 000 ton som bland annat används till bakplåtspapper och bakformar.

Björn Carlsson

Björn Carlsson är försäljningschef för affärsområdet kraftpapper. Han menar att en stor del av framgångarna beror på den fina råvaran.

-Grunden för oss är att vi har ett starkt papper, och där kommer den svenska skogen in. Tack vare vårt barska klimat här i Norden har vi en konkurrensfördel då skogen växer sakta, vilket gör att fibrerna blir starka, säger han.

35 lastbilar från Sveaskog

Varje vardag anländer 100 lastbilar med fiberråvara till Nordic Paper i värmländska Bäckhammar. Av dem svarar Sveaskog för cirka 35 lastbilar, och är därmed en viktig leverantör för Nordic Paper.

Sveaskog har stora innehav av skog i Bäckhammars geografiska närhet.
– Samarbetet mellan oss känns därför mycket naturligt, säger Tomas Gustén, fiberråvaruchef på Nordic Paper.

– Vi lever i symbios med varandra. Sveaskog är en partner vi kan lita på och jag uppfattar det som att vi har en mycket bra dialog. Vi känner oss trygga med samarbetet.

Direkt till industrin

När råvaran från Sveaskog anländer till Bäckhammar tas den om hand och blir till pappersmassa i massabruket. Nästa steg är pappersmaskinen där själva kraftpappret blir till.

– Det färdiga pappret är anpassat för det tänkta användningsområdet. Kraven kan variera mycket beroende på vad slutprodukten är, säger Björn Carlsson.

På Nordic Papers pappersbruk görs oblekt kraftpapper som går direkt till industrin. Men det allra vanligaste är att pappret säljs på rulle till en säckfabrik någonstans i Europa, som gör cementsäckar av pappret och därefter levererar den färdiga säcken till en cementfabrik.

Dyrbar nisch

– Vi arbetar inom små nischer och det är så vi vill ha det. Vi har det starka pappret, vi är förhållandevis små och därmed flexibla. Dessutom kan vi ta bra betalt för vårt papper eftersom vi håller hög kvalitet och har ganska liten konkurrens, säger Björn Carlsson.

Ursprung i hammarsmedja

Historiken går långt tillbaka. Bäckhammars bruk har sitt ursprung i en hammarsmedja som startade sin verksamhet redan på 1680-talet. Så småningom började papper produceras i fabriken.

Sedan 2008 ägs bruket av Nordic Paper, och på flera olika sätt visar bruket att man är en spelare att räkna med även i framtiden. Just nu byggs till exempel en testanläggning i Bäckhammar där mikroalger ska användas för att producera bioolja av brukets restprodukter.

Trygga i produkterna

Även på marknadssidan är framtiden ljus, tror Björn Carlsson.
– Ett starkt varumärke tar många år att bygga upp, och vi är oerhört trygga i de produkter vi gör.

– 2012 var också ett år med god lönsamhet, höga volymer och rekordförsäljning, vilket visar att vi befinner oss i rätt nisch. Sedan måste man alltid förbättras, men för oss ska det ske med små, små steg.

Allt högre krav

Björn Carlsson säger att marknaden blir allt mer global och det ställs högre och högre krav.
– Men vi kommer att fortsätta växa och utvecklas.

Fiberråvaruchef Tomas Gustén säger att en viktig del för utvecklingen på längre sikt är att Nordic Paper och Sveaskog har ett gemensamt långsiktigt perspektiv på sitt samarbete.

– Affärer handlar om förtroende. Någon gång då och då inträffar de där händelserna som inte får hända. För oss kan det vara något oförutsett som innebär att vi inte kan producera i den takt vi vill. Då är det jätteviktigt med en partner som förstår, som vi kan föra en dialog med.

En aktör som skapar värden

Håkan Broman är försäljningschef på Sveaskog. Även han är nöjd med det samarbete som finns mellan Sveaskog och Nordic Paper.

– Nordic Paper har varit stabila över tid, de hade till och med bra produktion under finanskrisen. De har visat att de är en aktör som skapar värden, och vi ser oss som en långsiktig partner i värdekedjan med vår massaved.

För mer information

Håkan Broman

Håkan Broman

Kundansvarig

Tel: 019-19 50 29 019-19 50 29 , 070-258 29 92 070-258 29 92

Skicka e-post till Håkan

Nordic Paper

  • Koncern med fyra pappersbruk, i Bäckhammar, Säffle, Åmotfors och norska Greåker. Huvudkontor i Bäckhammar.
  • Omsättning 2012: Cirka 2,2 miljarder kronor.
  • Anställda: Cirka 650.
  • Marknad: 85 procent går på export till omkring 90 olika marknader globalt.

Algprojektet

Alger ska tillverka bioolja
Nordic Paper i Bäckhammar satsar under tre år på en testanläggning där mikroalger ska användas för att producera bioolja av brukets restprodukter. Huvudaktör är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, som investerar fyra miljoner kronor i projektet.

I processen kommer algerna att ta hand om närsalter i brukens avloppsvatten och binda koldioxid ur rökgaserna. Ur algerna kan man sedan utvinna bioolja, som i sin tur kan raffineras till många olika produkter, exempelvis biodiesel, bioplaster och smörjolja.