Temakvällar för skogsägare – en win-win-aktivitet

Temakvällar för skogsägare – en win-win-aktivitet

I veckan avslutar Sveaskogs virkesköpare i Bergslagen sin höstsvit med skogskvällar riktade till skogsägare – en uppskattad aktivitet som gett mersmak. 

Nyheter | 2013-11-27

I höst har Sveaskogs virkesköpare i Bergslagen bjudit in till skogskvällar där fokus legat på den ekonomiska sidan av skogsägandet. Träffarna har arrangerats i samarbete med Landshypotek, jord- och skogsägarnas eget låneinstitut.

- Våra virkesleverantörer uppskattar den här typen av aktiviteter. Därför har vi kört på bred front med tre träffar för att täcka in så många orter som möjligt. Vi jobbar dessutom med ett delvis nytt koncept, berättar fältköpssamordnare Martin Lindgren.

Arrangeras på kvällstid
Nytt för i år är att träffarna arrangeras på kvällstid:

- Det är en anpassning till skogsägarnas behov. Många har ett vanligt jobb vid sidan av skogen. Vi har också tänkt till kring den geografiska placeringen för att majoriteten inte ska behöva åka så långt för att delta. Därför föll valet den här gången på orterna Kristinehamn, Arboga och Fagersta, säger Martin Lindgren.

Värdefull marknadsinformation
Från Sveaskogs sida har, förutom Martin Lindgren och virkesköpare, även Mats Tegmyr från företagets säljorganisation deltagit. Han har bidragit med värdefull marknadsinformation och berättat hur Sveaskog ser på virkesmarknaden samt hur det som händer i omvärlden påverkar våra kunder och oss som skogsägare.

- Det finns ett stort intresse för marknadsfrågor hos skogsägarna. På några av träffarna har vi också haft med en av våra kunder som berättat om sin verksamhet. Det har bidragit till intressanta diskussioner om hela kedjan – från skog till kund, berättar Martin Lindgren.

Information om belåning
Dessutom har skogsägarna fått information om Landshypoteks produkter och tjänster, exempelvis hur de på bästa sätt kan bistå med belåning vid köp av skogsfastigheter.

Att valet av samarbetspartner föll på just Landshypotek var naturligt. Parterna har samarbetat tidigare kring liknande evenemang och Martin Lindgren ser många fördelar med upplägget:

- Skogsägarna uppskattar den samlade och breda kompetens som de möter under en sådan här kväll. För oss som företag är det ett tillfälle att vårda relationerna med befintliga kunder och leverantörer likväl som att knyta nya kontakter. Det är ett framgångsrikt samarbete som ger en win-win-effekt för alla, som vi gärna vill fortsätta att utveckla.

När du summerar skogskvällarna som varit, vad ser du som mest positivt?
- Programmet har fått oerhört god respons från deltagarna, vilket är roligt. Vi har kunnat berätta hur Sveaskog arbetar och vad våra virkesköpare kan erbjuda samt att vi jobbar mycket med utveckling av ny teknik, vilket är intressant för privata skogsägare. Därtill har vi fått möjlighet att möta många nya skogsägare som vi ännu inte har en affärsrelation med.

Och efterfrågan från Sveaskogs kunder gör att intresset för att köpa virke är fortsatt stort, även efter att sviten med skogskvällar avslutats för den här gången:

- Ja, det stämmer. Vi vill köpa virke, framförallt timmer. Och det gäller i hela Bergslagen, bekräftar Martin Lindgren.

Här kan du finna din närmaste virkesköpare.

Se bilder från skogskvällarna

För mer information: