Välkommen till Karhuvaara - vildmarken

Välkommen till Karhuvaara - vildmarken

Kliv in i ett vildmarksområde som präglas av våtmarker och vattendrag med kristallklart vatten – så rent att du kan dricka det direkt från bäcken. Ekopark Karhuvaara ligger i ett nästan väglöst naturskogsområde i Norrbottens inland, där fast bebyggelse aldrig funnits.  Den 21 augusti inviger Sveaskog Ekopark Karhuvaara.

Nyheter | 2013-08-19

Det är den 33:e av totalt 36 ekoparker på Sveaskogs mark. Markägare, myndigheter, skogsbolag och alla med koppling till parken är inbjudna till invigningen.
– Ekoparken är i sin helhet 20 500 hektar. När du står mitt i ekoparken är det nästan fem kilometer till närmaste väg. Det är ett viltrikt och tyst område där man kan få syn på björn, järv och lodjur, säger Lars-Göran Ek som är projektledare för invigningen.

Tidiga spår av människor

I Ekopark Karhuvaara finns gott om våtmarker, höga berg och stora sammanhängande skogar. På träden kan man se spår av mänsklig aktivitet sedan över 100 år tillbaka. Historiskt tog man vara på det skikt som finns under barken, nära trädstammen och bakade bröd av det. På träden efterlämnades sedan spår, ungefär som ett sår på stammen. När trädet växer bildas varje år årsringar utefter såret som gör att man kan räkna tillbaka i tiden när man bakade detta bröd.  

De stora myrmarkerna hyser en mängd fågelarter så som svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, dvärgbeckasin och andra vadare. Vattendragen är rika på harr och insjööring.

– Från haven kommer öring in i parken via bäckar. Vattnet, våtmarkerna och skogen utgör ett ekosystem som tillsammans ger det höga naturvärdet, säger Johan Ekenstedt, naturvårdsspecialist.

Myrmarker och 500-åriga tallar

På invigningen kommer de inbjudna bland annat få gå en exkursionsrunda som är en del av invigningsceremonin.

– Vi kommer under exkursionsrundan fånga in så många biotoper som möjligt på en och en halv kilometer. Besökarna kommer bland annat få se 500 år gamla tallar som har varit med om både bränder och stormar genom tiderna. De kommer också få se granskog, en bäck och ett område med myr, säger Lars-Göran Ek.

Samer och jägare berättar

I varje ekopark finns en stenbänk med namnet på ekoparken och invigningsdatumet inristat. Bänken placeras sedan på ett vackert naturskönt område med utsikt i parken.
– Vi kommer att ha musikunderhållning och servera mat. Vi kommer också att bjuda in samer och jägare som kan dela med sig av sina historier och berätta vilken betydelse området har för dem, säger Johan Ekenstedt.

Under våren har det varit fullt upp med förberedelserna inför invigningen. Lars-Göran Ek och hans kollegor har inventerat skogen, undersökt naturvärden och delat in den i olika sektioner för att bestämma vad man ska göra med de olika delarna.  

– Döda och gamla träd är viktiga substrat för många insekter och svampar och vi låter därför träden vara och sköta sig själva, säger Lars-Göran Ek.

Doftrika svampar

Svampen doftticka växer på gamla sälgar och har en anisliknande doft som du kan lukta dig till på 50-60 meter. Förr i tiden la man svampen i linneskåpen för att de skulle sprida sin väldoft. Den ska även ha använts av ungkarlar som stoppade svampen i bröstfickan när de skulle på dans. Den vackra rosentickan är en rosa vedsvamp som växer på granlågor och signalerar att skogen har höga naturvärden. Andra sällsynta svampar är rynkskinn och doftskinn som växer på gamla och döda granar.  

Många insekter behöver orörd skog

– Det finns också en hel mängd olika sorters insekter som är beroende av skogen medan däggdjur inte är lika beroende utan mer anpassningsbara, säger han.

Sveaskog har också haft en dialog med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som mynnat ut i ett naturvårdsavtal mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen.

På invigningen kommer förutom Lars-Göran Ek och Johan Ekenstedt även Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert, landskapsekolog Peter Bergman och regionchef Erik Levén samt flera andra anställda på Sveaskog att finnas på plats.

Mer information

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef

Erik Levén

Erik Levén

Kundansvarig

Ekopark Karhuvaara

  • Storlek: Ekoparken är totalt 20 500 hektar, varav 14 000 hektar är produktiv skogsmark.
  • Invigs: 21 augusti 2013. Ekopark Karhuvaara är den 33:e av totalt 36 ekoparker på Sveaskogs marker.
  • Exempel på djurarter i parken: En mängd fågelarter så som kungsörn, ugglor, duvhök och lavskrika. Vattendragen är rika på fisk, exempelvis: öring, gädda, harr, mört, abborre och insjööring 
    Här kan du också få syn på björn, järv och lodjur, utter, älg och ren.
  • Flora: 500 år gamla tallar, knottrig blåslav och sällsynta svampar så som rosenticka, doftticka, rynkskinn och doftskinn.